Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 4. Οι τρεις πυλώνες της καινοτομίας.

To Μάνατζμεντ της Καινοτομίας αναφέρεται στην εξάλειψη των εμποδίων για να επιτευχθεί η καινοτομία στην επιχείρηση. Αν δεν στρατευθεί όλη η επιχείρηση σ’ αυτό το σκοπό, δεν είναι η εφικτή επίτευξη της καινοτομίας.

Επιπλέον, η καινοτομία δεν επιτυγχάνεται μόνο στη θεωρία. Θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη, αφού βέβαια προηγουμένως έχει δοκιμαστεί. Κατά τη δοκιμασία μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα, τέτοια που ενδέχεται ακόμη και να οδηγήσουν στην απόρριψη της όποιας ιδέας. Για αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στις σχετικές ανακοινώσεις της στα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, πιστωτές κλπ.).

 

Υπάρχουν 3 πυλώνες για το επιτυχημένο Μάνατζμεντ της Καινοτομίας:

1ος Πυλώνας: Ικανότητα.

Κάθε επιχείρηση έχει ένα πεπερασμένο αριθμό ικανοτήτων. Αυτές οι ικανότητες ξεκινούν από τους υπαλλήλους και μετουσιώνονται σε ικανότητες της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είναι αφενός συγκρίσιμες με αυτές των αντίστοιχων επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και σε διάφορα επίπεδα να διαφοροποιούνται. Έτσι, μία επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί αφενός να διαχειρίζεται τις λειτουργίες της, αλλά να μπορεί επίσης:

 1. Να συντονίζει τις εργασίες της με με τους εξωτερικούς παράγοντες που την επηρεάζουν (ανταγωνισμός, μετόχους κ.ά.).
 2. Να βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα των πόρων της (εργασία, γνώση, κεφάλαιο, εξοπλισμό κ.ά.).
 3. Να θέτει τόσο μακροπρόθεσμους, όσο και βραχυπρόθεσμους στόχους για τον εαυτό της.
 4. Να εφαρμόζει συγκεκριμένες στρατηγικές για την επίτευξη ενός συνόλου στόχων.

SpiralNewLogo

2ος Πυλώνας: Στρατηγική

Η επιχειρησιακή στρατηγική είναι ένα σύνολο από αποδεκτούς κανόνες, που σχετίζονται με το πώς η επιχείρηση θα πρέπει να αλλάζει μέσα στο χρόνο, έτσι ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της. Η  αλλαγή αυτή, μπορεί να είναι είτε εξελικτική, είτε επαναστατική. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι να μπορεί η επιχείρηση να θέτει συγκεκριμένες επιθυμητές αλλαγές, για συγκεκριμένους λόγους και να καταγράφει τις σχετικές συνέπειες, συγκρίνοντας το πριν και το μετά. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα για την αποδώσουν στο μέγιστο αυτές οι αλλαγές.

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει μία στρατηγική, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η κατανομή των πόρων της. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να συνδυάζονται οι όποιες τροποποιήσεις στα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της επιχείρησης με τις τάσεις της αγοράς.

3ος Πυλώνας: Διαχείριση.

 

Η διαχείριση της καινοτομίας θα πρέπει να αποτελεί την κεντρική ικανότητα της επιχείρησης. Απαιτούνται δε, πολύ συγκεκριμένες ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων.

Για να επιλυθεί ένα πρόβλημα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δύο βήματα:

 1. Να καθοριστεί το πρόβλημα.
 2. Να μεταβιβαστεί το πρόβλημα.

Όταν «καθορίζουμε ένα πρόβλημα», σημαίνει ότι αναζητούμε συγκεκριμένες αλλαγές που θέλουμε να δούμε σε ένα προϊόν ή υπηρεσία. Όταν, επί παραδείγματι ο Ford σχεδίαζε το επαναστατικό μοντέλο T, είχε θέσει το όραμά του σε πράξη: ένα απλό αυτοκίνητο, προσβάσιμο από τις μάζες. Το όραμά του ήταν επαναστατικό. Σε μια εποχή όπου η απόκτηση αυτοκινήτου ήταν πολύ δύσκολη ακόμα και για την ανώτερη τάξη, αυτός ήθελε να την κάνει προσιτή στους πολλούς. Αποτελεσματικό Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι να επιτυγχάνεις την πώληση 15 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, όταν κανένας δεν έχει τολμήσει καν να το σκεφτεί, ούτε καν ως δυνατότητα.

 

Η αποδοτική μεταβίβαση του προβλήματος είναι ένα άλλο ενδιαφέρον βήμα στην επίλυση προβλημάτων. Δεν είναι πάντοτε εφικτό να λύνει κάποιος το πρόβλημά του μόνος του. Κάποτε χρειάζεται ένας εξωτερικός συνεργάτης. Η Dell, για παράδειγμα, που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, επειδή συναρμολογεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αντί να τους παράγει. Για να μετουσιώσει τον εαυτό της σε έναν από τους βασικούς παίκτες της αγοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα, χρειάστηκε να δημιουργήσει ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις με μία μεγάλη γκάμα από αναγνωρισμένες, ευυπόληπτες κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Advertisements

Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 3. Γιατί χρειάζεται;

Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους:

 • Για να χαρτογραφηθεί η διαδικασία της καινοτομίας. Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να εντοπίζονται πεδία στην επιχειρησιακή λειτουργία, που μπορούν να βελτιωθούν. Επιπλέον, βοηθά στην αναγνώριση νέων ιδεών και αποτιμά εάν αυτές ταιριάζουν με το εταιρικό όραμα.
 • Για να προβλέπει καλύτερα τις συνθήκες της αγοράς. Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας μπορεί να προβλέπει τις αλλαγές που συμβαίνουν, να αναγνωρίζει τα νέα τμήματα της αγοράς και παρατηρεί τις τάσεις των καταναλωτών. Επίσης, παρακολουθεί τον ανταγωνισμό, τον χαρτογραφεί και τον μετρά.
 • Για να ενθαρρύνει την αποτελεσματική επικοινωνία, να δημιουργεί κίνητρα και να κινητοποιεί την περιέργεια και τελικά την ίδια την καινοτομία. Έχει μεγάλη σημασία η δημιουργία κινήτρων στην ηγεσία της επιχείρησης, η πολυδιάστατη επικοινωνία, καθώς και η παροχή θετικού περιβάλλοντος για την καινοτομική σκέψη. Οι ηγέτες θα πρέπει να είναι ανοικτοί στις νέες προκλήσεις και θετικοί στην αναπροσαρμογή των στρατηγικών τους, ώστε να ταιριάξουν με αυτές τις νέες προκλήσεις.
 • Για να διασφαλιστεί ότι, όταν είναι να μπει η επιχείρηση σε μία αγορά, να το κάνει στον κατάλληλο χρόνο, με μειωμένο κατά το δυνατόν ρίσκο, από τυχόν καθυστερήσεις. Τα λάθη στο χρόνο που εισέρχεται μία καινοτομία στην αγορά είναι ένας από τους πιο βασικούς λόγους αποτυχίας. Όταν μία καινοτομία αργεί να εισέλθει στην αγορά, χάνει τη δυναμική της και κινδυνεύει να προσπεραστεί από τους ανταγωνιστές.
online-asfalisi-logo
Έχετε ασφαλιστικές απορίες; Ρωτήστε μας!

 

 

 • Για να κατευθύνει τη διαδικασία της καινοτομίας από μία πιο διαχειριστική σκοπιά. H κυβερνητική της καινοτομίας συνδυάζει τις ευθύνες με τα κατάλληλα άτομα, τις οριοθετεί και τις καταγράφει. Ενώ άλλα κυβερνητικά μοντέλα συγκεντρώνουν την εξουσία και τις ευθύνες, το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας αποκεντρώνει τις ευθύνες στα χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η κατανομή και η σαφής οριοθέτηση των ευθυνών καθίσταται μια πιο αποτελεσματική κυβερνητική, από τη συγκεντρωτική διοίκηση.
 • Για να χτίσει τη μελλοντική ηγεσία. Ένας από τους πιο βασικούς στόχους του Μάνατζμεντ της Καιντομίας είναι να φτιάξει τους μελλοντικούς ηγέτες στην επιχείρηση. Όλα ξεκινούν με την πρόσληψη νέων και ταλαντούχων στελεχών, με κλίση στον καινοτομικό τρόπο σκέψης και θετική στάση απέναντι στην ανάπτυξή τους εντός μιας επιχείρησης. Όπως και να ‘χει, μία δυνατή και καινοτόμα διοίκηση δεν αρκεί, είναι επίσης ζωτικό να έχουμε και ένα αποτελεσματικό σύστημα αναπαραγωγής ικανής καινοτομικής ηγεσίας.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 2. Οι τύποι της καινοτομίας.

Η καινοτομία μπορεί να καταταχθεί σε 4 διαφορετικούς τύπους:

1. Καινοτομία Λειτουργιών. Είναι η καινοτομία που εφαρμόζεται στις λειτουργίες της επιχείρησης. Με απλά λόγια, η υιοθέτηση νέων και καλύτερων μεθόδων λειτουργίας, είτε στο μάρκετινγκ, την παραγωγή, την έρευνα και ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση πελατών, είτε σε οποιαδήποτε άλλη σημαντική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η καινοτομία λειτουργιών κάνει περισσότερο αποδοτικές τις λειτουργίες της επιχείρησης, με τη εισαγωγή τεχνολογικών βελτιώσεων (π.χ. εκμετάλλευση ΑΠΕ), συστημάτων διαχείρισης (π.χ. ERP), έξυπνων πρακτικών κ.ά.

2. Καινοτομία Διοίκησης. Είναι η διαδικασία με την οποία, καινοτόμες μέθοδοι θεσπίζονται για μία καλύτερη και αποδοτικότερη διοίκηση, οργανωσιακές τεχνικές, καθοδήγηση και παρακίνηση. Η καινοτομία της διοίκησης μεγιστοποιεί τη δυναμική στις διοικητικές διαδικασίες με την εισαγωγή πρωτότυπων πρακτικών, που εξαλείφουν την κλασική διοικητική πρακτική, αναγνωρίζουν τους μελλοντικούς ηγέτες, ενισχύουν την αυτονομία, και ενδυναμώνουν τη συνεργασία των υπαλλήλων. Με την καινοτομία στη διοίκηση, οι μάνατζερ της επιχείρησης αυξάνουν την υπευθυνότητά τους και την αποδοτικότητά τους, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους της επιχείρησης. Η καινοτομία της διοίκησης δεν ασχολείται τόσο με τη βελτίωση της παραγωγής, όσο με το συντονισμό των λειτουργιών της επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η παρακίνηση στην εργασία, η ορθή διαχείριση πόρων και ο επιχειρησιακός προγραμματισμός.

3. Καινοτομία Προϊόντος και Υπηρεσίας. Αφορά στις στρατηγικές που εφαρμόζονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία είναι υψηλής αξίας για τους πελάτες, με τέτοιο τρόπο, που σε ανταπόδοση, αυτοί να επιστρέφουν μεγαλύτερη αξία (από όση λαμβάνουν) στην εταιρία. Για ένα υφιστάμενο προϊόν ή υπηρεσία, αυτό σημαίνει να τροποποιήσεις το προϊόν ή την υπηρεσία, έτσι ώστε να επιφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα στην επιχείρηση.

AskMe4Biz.online
Ask me for business online!

4. Στρατηγική Καινοτομία. Στρατηγική καινοτομία είναι όλα όσα αφορούν στον προσδιορισμό στρατηγικών, που να μπορούν να επιφέρουν τα κάτωθι:

 • Ανάπτυξη ενός καλύτερου επιχειρηματικού μοντέλου.
 • Εντοπισμό νέων αγορών και επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Διασφάλιση καλύτερης αξίας στους πελάτες και την επιχείρηση.

Αντίθετα με την καινοτομία διοίκησης, η οποία φροντίζει για όλους τους εξωτερικούς παράγοντες και επιπτώσεις, η στρατηγική καινοτομία έχει μόνο εσωτερικές επιπτώσεις.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 1. Τι είναι;

Αυτό που χαρακτηρίζει σήμερα την επιχειρηματική επιτυχία, σε μεγάλο βαθμό, είναι η διαρκής ικανότητα των επιχειρήσεων να παρέχουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ώστε να αντιπαρέρχονται το σκληρό ανταγωνισμό και να προσδίδουν αξία στα χρήματα των πελατών τους. Πως όμως μπορεί μια επιχείρηση να αναπτύξει μια τέτοια ικανότητα; Η ικανότητα μιας επιχείρησης να καινοτομεί, επιτυγχάνεται διαμέσου του Μάνατζμεντ της Καινοτομίας.

Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι η διαδικασία, μέσω της οποίας διαχειρίζεται η καινοτομία,  διαμέσου αποφάσεων, πρακτικών και δράσεων, έτσι ώστε να εξυπηρετείται το όραμα ή οι δυνατότητες μιας επιχείρησης. Αυτές οι αποφάσεις, οι πρακτικές και οι δράσεις έχουν ως κεντρικό στόχο να δημιουργήσουν μια ιδέα, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, που θα προσδώσει μία αξιοσημείωτη αξία στην επιχείρηση.

Η διαδικασία του Μάνατζμεντ της Καινοτομίας απαιτεί τη χρήση βασικών εργαλείων, τα οποία θα βοηθήσουν, τόσο τους μάνατζερ, όσο και λοιπούς εμπλεκόμενους, ώστε συντονισμένα και κάτω από μία συγκεκριμένη μεθοδολογία να φτάσουν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. Αυτά τα εργαλεία του μάνατζμεντ της καινοτομίας μπορεί να είναι οτιδήποτε, από μία απλή διαδικασία brainstorming (καταιγισμός ιδεών), έως κάτι πιο σύνθετο, όπως σχεδιασμός και δημιουργία πρωτοτύπων.

 

SpiralNewLogo
Η ιδιωτική πρωτοβουλία για την επίτευξη της επιχειρηματικής καινοτομίας.

 

Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι μία συνεχή διαδικασία και διαμορφώνεται στα ακόλουθα 5 στάδια:

1ο Στάδιο: Αξιολόγηση ιδεών. Σε αυτό το στάδιο, αξιολογούνται οι ιδέες ως προς τη συνεισφορά τους στο επιχειρηματικό μοντέλο ή προϊόν. Μπορεί να αξιολογηθούν πολλές ιδέες, ωστόσο, καλό είναι να κρατηθεί μια ισορροπία στη διαδικασία και στον αριθμό των ιδεών, ώστε να μη χαθεί ο βασικός στόχος.

2ο Στάδιο: Προσδιορισμός του προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο, αναπτύσσεται το πλαίσιο του προϊόντος, βάσει των ιδεών που έχουν αξιολογηθεί θετικά. Δηλαδή επιλέγεται η καλύτερη ιδέα, με παράλληλη αξιολόγηση της δυνατότητάς της να γίνει πράξη (από οικονομικής και τεχνικής άποψης) και να αποδώσει τα αναμενόμενα.

3ο Στάδιο: Διαμόρφωση του σχεδίου. Όταν προσδιοριστεί το προϊόν, τότε θα πρέπει να σχεδιαστεί, να δημιουργηθεί το πρότυπο και να παρουσιαστεί στον εν δυνάμει καταναλωτή ή τελικό χρήστη.

4ο Στάδιο: Επιβεβαίωση της αξίας του προϊόντος από τον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη. Όταν παρουσιαστεί το προϊόν σε κάποιον εν δυνάμει καταναλωτή ή τελικό χρήστη, τότε μόνο είναι δυνατό να εξακριβωθεί πραγματική του αξία. Αυτή η αξιολόγηση των καταναλωτών / χρηστών, είναι ζωτική για τη περαιτέρω βελτίωση του προϊόντος.

5ο Στάδιο: Ανάπτυξη του προϊόντος. Σε αυτό το σημείο, το προϊόν μπαίνει στη φάση της παραγωγής, σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια, για την μαζική του παραγωγή και τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό.

Σημειώνεται ότι το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη στενή έννοια, ως μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία, που λαμβάνει χώρα σε μία επιχείρηση, αλλά ως μία ολιστική μέθοδος, που επηρεάζει και επηρεάζεται από την κουλτούρα της επιχείρησης, επεκτείνεται σε όλες τις λειτουργίες της και βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τι ικανότητες θα απαιτούνται το 2030 στην εργασία;

Όπως και να αντιλαμβάνεσαι την επίδραση της αυτοματοποίησης στην εργασία, σίγουρα θα συμφωνείς ότι στο μέλλον θα απαιτούνται άλλες ικανότητες από ό,τι σήμερα.

Καθώς τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες πνευματικές εργασίες, αυτό που θα παραμείνει τελικά στους ανθρώπους θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα.

Μία νέα έρευνα από το Βρετανικό Ίδρυμα «Nesta and University of Oxford» για το μέλλον, αναδεικνύει τις βασικότερες ικανότητες, που είναι θα απαιτούνται στην εργασία το 2030:

 • Κρίση και λήψη αποφάσεων. Η ικανότητα δηλαδή να επιλέγει κανείς ανάμεσα σε δυνατές δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και το όφελος.
 • Σύλληψη ιδεών. Η ικανότητα να συλλαμβάνει κανείς ένα σημαντικό αριθμό ιδεών για ένα θέμα (το σημαντικότερο εδώ είναι ο αριθμός των ιδεών, όχι η ποιότητά τους ή η ορθότητά τους).
 • Ενεργητική μάθηση. Το να μαθαίνει κανείς στρατηγικές επιλογής και χρήσης εκπαιδευτικών μεθόδων και διαδικασιών, κατάλληλων για τη δική του νέα μάθηση ή διδασκαλία.
 • Στρατηγικές μάθησης. Το να κατανοεί κανείς τις επιπλοκές της πληροφορίας για την επίλυση σύγχρονων ή μελλοντικών προβλημάτων ή τη λήψη αποφάσεων.
 • Πρωτοτυπία. Η ικανότητα να έχει κανείς ασυνήθιστες ή έξυπνες ιδέες για ένα δεδομένο θέμα ή κατάσταση, ή ακόμα και να αναπτύσσει δημιουργικούς τρόπους για να λύσει ένα πρόβλημα.

Θα παρατηρήσει κανείς, ότι αυτό που αδυνατούν να κάνουν τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη (ως προς τις προβλέψεις για το κοντινό μέλλον) είναι η σύνθετη σκέψη και ο συνδυασμός, γεγονός που περιορίζει τις απαιτούμενες ανθρώπινες ικανότητες σε πεδία όπως τα παραπάνω. Ήρθε μήπως η ώρα να αρχίσουμε να εξασκούμαστε στο brainstorming;

Τα 5 πιο δημοφιλή social media για επιχειρησιακό μάρκετινγκ.

Τα social media έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα ιδιαίτερα αποδοτικό εργαλείο του μάρκετινγκ. Βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουν όρια ως προς το διαφημιστικό κόστος, που μπορεί να ξεκινάει και από 1 ευρώ! Εξάλλου, το να δημιουργήσεις μία διαφήμιση, είναι εξαιρετικά εύκολο και απλό, ενώ παράλληλα παρέχονται ευρέως οδηγίες, συμβουλές και τεχνικές δυνατότητες για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους.Ποια είναι όμως τα καταλληλότερα κοινωνικά δίκτυα για να αξιοποιήσει μια επιχείρηση;

Καταλληλότερα δίκτυα, είναι αυτά που αγαπούν και χρησιμοποιούν περισσότερο οι πελάτες σας, καθώς επίσης και οι… ενδυνάμει πελάτες σας!

Ιδού λοιπόν οι 7 πιο δημοφιλείς και εμπορικές διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης:

1. Facebook

Είναι το δημοφιλέστερο μέσο. Έχει με διαφορά τους περισσότερους χρήστες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιείται από όλες τις κοινωνικές ομάδες και ηλικίες και αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τη σύνδεση της επιχείρησης με τα κοινά της. Από διαφημιστικής άποψης, έχει εύκολη διαχείριση, επιτρέποντας παράλληλα και την καλύτερη δυνατή στόχευση. Καλό να εκμεταλλευτεί κάποιος τη δυνατότητα που παρέχει το F/B για να προσεγγίσει, τους ανθρώπους με τα ειδικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί (ηλικία, ενδιαφέροντα, τοποθεσία κλπ.) και να τους φέρει στην ιστοσελίδα του, προς επίτευξη του όποιου στόχου έχει θέσει γι’ αυτήν.

37982060 - customer analysis concept. businessman analyze customers.
Υπηρεσίες marketing και digital marketing από τη SPIRAL…

2. Twitter

Η αξία του Twitter έγκειται στην ικανότητά του να κάνει τα post… viral! Όσο περισσότεροι άνθρωποι μοιράζονται και «retweet» το περιεχόμενό σας, τόσο περισσότεροι ακόλουθοι δημιουργούνται. Μπορεί να ποστάρει κανείς νέα, ή άρθρα, ή ακόμα και αναρτήσεις της εταιρικής ιστοσελίδας του ή άλλων μέσων. H χρήση των hashtags, με λέξεις κλειδιά, μπορεί να δημιουργήσει μία ακόμα καλύτερη δυναμική στα post, ώστε να τα δουν περισσότεροι άνθρωποι και να τα μοιραστούν με τα δικά τους κοινά, από τα οποία ενδέχεται να προκύψουν άλλοι ακόλουθοι για τη σελίδα της επιχείρησης στο Twitter.

3. LinkedIn

Όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο B2B, τότε το LinkedIn είναι το social media που πρέπει να εστιάσει. Συνδεόμενη η επιχείρηση με επαγγελματίες του κλάδου της, είναι ευκολότερo γι’ αυτή, να προωθήσει στους κατάλληλους ανθρώπους τα κατάλληλα μηνύματα, όπως π.χ. να ενισχύσει το κύρος της έναντι των εν δυνάμει πελατών της, βελτιώνοντας εμμέσως τις πωλήσεις της. Καλό είναι στην αρχή η επιχείρηση να εστιάσει στη δημιουργία συνδέσεων με επαγγελματίες και να μη βιάζεται να προωθήσει άμεσα τις πωλήσεις της. Μία από τις καλύτερες δυνατότητες του LinkedIn είναι τα λεγόμενα «LinkedIn Groups». Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες χρηστών, από τον κλάδο που τους ενδιαφέρει και να προσελκύσουν και άλλους εκεί. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση από τον κλάδο των τροφίμων, μπορεί να αναζητήσει και να συνδεθεί μαζί με τεχνολόγους τροφίμων, για να ενισχύσει το προφίλ της και σταδιακά τις πωλήσεις της.

4. Instagram

Το Instagram ανεβαίνει δυναμικά στις προτιμήσεις των χρηστών του διαδικτύου και γι’ αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί, ως επιχειρηματική δυνατότητα δικτύωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από διάφορες εκδηλώσεις ή / και εκθέσεις. Είναι σημαντικό για την επιχείρηση να δημιουργεί κίνητρα σε αυτούς που παραβρίσκονται στις εκδηλώσεις της, να ποστάρουν φωτογραφίες τους από τις εκδηλώσεις αυτές στο λογαριασμό τους, μαζί με τα σχετικά hashtags. Για παράδειγμα, μπορεί να προσφέρεται μια έκπτωση ή κάποια συμμετοχή σε κάποια κλήρωση με δώρα.

5. YouTube

To YouTube είναι ένα δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης της Google. Έτσι σε μία αναζήτηση στο Google είναι πιθανόν να φανούν πρώτα αποτελέσματα από το YouTube, παρά από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Εξάλλου, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το Google Hangouts On Air, ώστε να δημιουργήσει μία ζωντανή αναμετάδοση ενός γεγονότος ή μιας συνέντευξης, η οποία θα ανέβει αμέσως στον εταιρικό λογαριασμό του, επιτυγχάνοντας ακόμα περισσότερες θεάσεις και επηρεάζοντας ακόμα πιο θετικά τα αποτελέσματα αναζητήσεων στο Google.

AskMe4Biz.online
Τώρα η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας γίνεται online. Και είναι… δωρεάν!

Η χρήση των social media από επιχειρήσεις δεν είναι σίγουρα το μοναδικό μέσο προβολής και προώθησης των εργασιών τους. Είναι όμως ένα βασικό σύγχρονο εργαλείο, που δεν πρέπει να αγνοείται, ούτε να υποβαθμίζεται η σημασία του, αντιθέτως να χρησιμοποιείται επιμελώς για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων του μάρκετινγκ.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Οι 9 τύποι της μη λεκτικής επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα σημαντικό μερίδιο της επικοινωνίας δεν πραγματοποιείται με την ομιλία. Καθημερινά ανταποκρινόμαστε σε χιλιάδες μη λεκτικές νύξεις και συμπεριφορές, όπως στάσεις του σώματος, εκφράσεις στο πρόσωπο, χειρονομίες και τόνους της φωνής. Από τη χειραψία μας μέχρι το στυλ των μαλλιών μας, οι μη λεκτικές λεπτομέρειες της συμπεριφοράς μας, αποκαλύπτουν τον πραγματικό μας εαυτό και πως επιδρά στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους.

Η επιστημονική έρευνα της μη λεκτικής επικοινωνίας ξεκίνησε το 1872 και τη δημοσίευση του βιβλίου του Charles Darvin «Οι εκφράσεις των συναισθημάτων στους ανθρώπους και τα ζώα». Έκτοτε, πολλές έρευνες έγιναν και γίνονται στον άξονα της αναγνώρισης των ιδιαίτερων τύπων, επιδράσεων και εκφράσεων της μη λεκτικής επικοινωνίας, αναγνωρίζοντας τελικά 9 διαφορετικούς τύπους, με τους οποίους μπορεί να επικοινωνεί ο άνθρωπος χωρίς ή παράλληλα με την ομιλία του.

Η κατανόηση των τύπων της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση των συνομιλητών μας και του ίδιου μας του εαυτού, ακόμα και για την διαχείριση των συναισθημάτων μας.

Οι τύποι της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι:

1. Εκφράσεις του προσώπου.communication-non-verbale

Οι προσωπικές εκφράσεις είναι ένα τεράστιο κομμάτι της μη λεκτικής επικοινωνίας. Σκεφτείτε: πόσες πληροφορίες μεταφέρονται μέσω ενός χαμόγελου ή μια συνοφρύωσης; Η εικόνα ενός προσώπου είναι συχνά το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, ακόμα και προτού ακούσουμε το τι έχει να μας πει. Επισημαίνεται, ότι παρόλο που η μη λεκτική επικοινωνία και συμπεριφορά αλλάζει από κουλτούρα σε κουλτούρα, οι προσωπικές εκφράσεις για τη χαρά, τη λύπη, το θυμό και το φόβο παραμένουν ίδιες σε όλο τον κόσμο.

 

2. Χειρονομίες.images

Οι συνειδητές κινήσεις και τα σινιάλα είναι ένας σημαντικός τρόπος για τη μεταφορά μηνυμάτων χωρίς λέξεις. Οι πιο συνηθισμένες κινήσεις περιλαμβάνουν κουνήματα των χεριών, δείξιμο ή δάκτυλα για αρίθμηση. Κάποιες χειρονομίες διαφοροποιούνται ανάλογα την κουλτούρα, ενώ κάποιες άλλες σχετίζονται με διάφορα επαγγέλματα, όπως του χρηματιστή ή του δικηγόρου.

3. Ο τόνος της φωνής.tone

 

Ο τόνος της φωνής ανήκει στη φωνητική επικοινωνία, που διαχωρίζεται όμως από την πραγματική γλώσσα. Περιλαμβάνει παράγοντες όπως ο τόνος , η ένταση, σίγαση, το βάθος. Δείτε πως αλλάζει η ουσία μιας φράσης όταν αλλάζει ο τόνος. Όταν φωνάζουμε οι ακροατές νοιώθουν αποδοχή και ενθουσιασμό. Αν πούμε τις ίδιες λέξεις διστάζοντας, τότε οι ακροατές νοιώθουν απόρριψη και έλλειψη ενδιαφέροντος. Αν για παράδειγμα, σας απαντήσει κάποιος στην ερώτησή σας ότι είναι καλά φωνάζοντας τότε, μάλλον, δεν είναι και τόσο καλά!

4. Η γλώσσα του σώματος.body-language-1

Η στάση και οι κινήσεις του σώματος είναι επίσης πολύ σημαντικοί παράγοντες στη μεταφορά πληροφοριών κατά την επικοινωνία. Η έρευνα για τη γλώσσα του σώματος έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’70, ασχολούμενη κυρίως με την ερμηνεία στάσεων, όπως το σταύρωμα των χεριών ή των ποδιών. Καθώς αυτές οι μη λεκτικές συμπεριφορές υποδεικνύουν αισθήματα και συμπεριφορές, φαίνεται ότι η γλώσσα του σώματος είναι ακόμα πιο σημαντική και ουσιαστική από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

 

5. Το ανθρώπινο περιβάλλον.AAEAAQAAAAAAAAZBAAAAJDVlMjE3M2RhLTgxYTUtNGEzMC05ZDNlLTUzYzkwNTFhZjY2ZQ

Οι άνθρωποι συχνά αναφέρονται στην ανάγκη τους για «προσωπικό χώρο», ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην μη προφορική επικοινωνία. Η απόσταση που χρειαζόμαστε ανάμεσα στους ανθρώπους, δείχνει το πόσο κοντά νοιώθουμε σ’ αυτούς και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: κοινωνικοί κανόνες, πολιτισμικοί παράγοντες, προσωπικά χαρακτηριστικά, οικειότητα κ.ά. Έτσι όταν μιλάμε σε ένα κοινό, η απόστασή που διατηρούμε είναι περίπου 3 – 4 μέτρα, ενώ όταν μιλάμε σε ένα πρόσωπο η απόσταση μειώνεται στο 0,5 – 1,5 μέτρα.

6.  Το βλέμμα.sideways-glance

Τα μάτια έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην μη λεκτική επικοινωνία και το να ατενίζεις, ή να κοιτάς έντονα ή ακόμα και να κλείνεις το μάτι, αποτελούν ιδιαίτερες συμπεριφορές. Όταν οι άνθρωποι συναντούν ανθρώπους ή πράγματα που τους αρέσουν, τα μάτια τους ανοιγοκλείνουν και οι κόρες διαστέλλονται. Το να κοιτάς τους άλλους μπορεί να υποδεικνύει πολλά συναισθήματα, όπως εχθρότητα, ενδιαφέρον ή έλξη. Επίσης είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα διάγνωσης του ψέματος διαμέσου των ματιών. Όταν κάποιος σε κοιτά στα μάτια, συνήθως λέει την αλήθεια, ενώ στην περίπτωση που το αποφεύγει, ίσως ψεύδεται.

7. Άγγιγμα.03-touch-athletes-fist-bump

Μία άλλη μη λεκτική επικοινωνία είναι το άγγιγμα, ένα αντικείμενο μεγάλης έρευνας, ιδιαίτερα στα παιδιά, αφού αποδείχθηκε ότι έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των συναισθημάτων τους και των ικανοτήτων τους. Από την άλλη, ο τρόπος που αγγίζουν οι μεγάλοι υποδεικνύει την κοινωνική τους θέση και την ισχύ τους. Έτσι τα άτομα με μεγάλη ισχύ και κύρος, νοιώθουν πιο άνετα με ανθρώπους εντός του προσωπικού τους διαστήματος, από ότι άτομα με λιγότερη ισχύ. Επίσης μεγάλη σημασία έχει και το φύλο. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν το άγγιγμα περισσότερο για να εκφράσουν ενδιαφέρον και φροντίδα, ενώ οι άντρες για διεκδίκηση και έλεγχο.

8. Εμφάνιση.Colection of full length people

Η επιλογή των ρούχων, των χρωμάτων, του στυλ των μαλλιών και άλλων παραγόντων επηρεάζει σημαντικά την εμφάνιση, έναν επίσης πολύ σημαντικό παράγοντα της μη λεκτικής επικοινωνίας. Κάθε χρώμα εκφράζει διαφορετικές διαθέσεις, ενώ συνολικά η εμφάνιση μπορεί να υποδεικνύει κρίσεις, στάσεις, ερμηνείες. Απλώς σκεφτείτε τι σκέπτεστε όταν βλέπετε την εμφάνιση κάποιου. Η εμφάνιση είναι άλλωστε, αυτή που διαμορφώνει σημαντικά και την πρώτη εντύπωση, που είναι πολύ σημαντική. Η εμφάνιση έχει μεγάλη σημασία -σύμφωνα με σχετικές έρευνες- για το πώς οι άνθρωποι γίνονται αντιληπτοί από τους άλλους και για το οικονομικό τους και κοινωνικό τους επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δικηγόροι, από τους οποίους οι πιο καλοντυμένοι κερδίζουν 15% περισσότερα χρήματα!

 

9. Αντικείμενα.read_my_eyes_m

Αντικείμενα και εικόνες μπορούν επίσης να αποτελέσουν μέσα μη λεκτικής επικοινωνίας. Για παράδειγμα μία εικόνα που χρησιμοποιείς σε social media, για το προφίλ σου, σημαίνει πολλά για σένα και την προσωπικότητά σου. Εξάλλου, ένα μπαστούνι, ένα κομπολόι, μία στολή, ή ένα στηθοσκόπιο, είναι παραδείγματα αντικειμένων, που μπορούν να έχουν ουσιώδεις και ποικίλες ερμηνείες για τους άλλους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε επίγνωση των παραγόντων που μετέχουν της επικοινωνίας, ως καθημερινής δραστηριότητας κάθε επιπέδου, είτε αυτό αφορά στην προσωπική ζωή, είτε στην κοινωνική ή την εργασιακή. Η περαιτέρω μάθηση και εξάσκηση στην ικανότητα της επικοινωνίας, ως σύνολο, δηλαδή όχι απλά στο τι λέμε, αλλά και στο πως το λέμε, μπορεί πραγματικά να συντελέσει αποφασιστικά στην πρόοδο σας, ως άτομο και επαγγελματίας.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

5 στρατηγικές συμβουλές για ένα σύγχρονο μάρκετινγκ.

τΤα πράγματα παραμένουν δύσκολα στην αγορά της χώρας μας καθιστώντας τις υπηρεσίες του μάρκετινγκ ακόμα πιο σημαντικές για όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας, αλλά και… βιωσιμότητας!

Να 5 από τις πιο χρήσιμες και ουσιαστικές στρατηγικές συμβουλές για το μάρκετινγκ της επιχείρησής σας από τη SPIRAL business solutions:

1. Βελτιστοποίηση και προσβασιμότητα.

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των smart phones και των tablets από τους χρήστες του διαδικτύου είναι γνωστή. Όλοι πλέον αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες οποιαδήποτε ώρα και από οποιοδήποτε μέρος. Και οι διαφημίσεις πλέον, τους βρίσκουν παντού. Για να μη χάσετε λοιπόν τους πελάτες σας από το επιθετικό μάρκετινγκ του διαδικτύου, αντιθέτως να τους αυξήσετε και να τους διατηρήσετε για πάντα, πρέπει οι ιστοσελίδες σας να είναι λειτουργικές και προσβάσιμες από όλες τις κινητές συσκευές. Σκεφτείτε ότι τα 3/4 των νέων παραδέχονται ότι δεν αφήνουν ποτέ το κινητό τους, ενώ την ίδια στιγμή και για το 2017 αναμένεται να διπλασιαστεί η καταναλωτική δαπάνη μέσω του ίντερνετ.

2. Εκλεπτίστε τη παρουσία σας στα social media.

Σήμερα δεν υπάρχει εταιρία χωρίς παρουσία στα social media. Ωστόσο, τα αποτελέσματα από αυτή τους την παρουσία δεν είναι πάντοτε τα επιθυμητά, καθώς διαφεύγει της προσοχής των εταιριών, ότι τα social media δεν είναι για να προβάλει κανείς τη δική του προσωπικότητα, αλλά κυρίως για την ανάπτυξη της συναισθηματικής δέσμευσης και της εμπιστοσύνης των πελατών στην εταιρία και τα προϊόντα της. Οτιδήποτε ποστάρετε στο Facebook ή το Tweeter, θα πρέπει να το κάνετε προσεκτικά και στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ, όπου στόχος της θα είναι η ανταπόκριση του πελάτη με θετικές συμπεριφορές, που θα ενισχύουν το εταιρικό σας brand. Εξάλλου, είναι πολύ σημαντικό οι ιστοσελίδες σας να είναι πάντα ενημερωμένες, καθώς πλέον οι επισκέπτες έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις και δεν συγχωρούν τέτοιες συμπεριφορές. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκετε να συνδεθείτε με τους πελάτες σας και να ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες τους.

3. Το περιεχόμενο βρίσκεται πάντοτε στην κορυφή.

Παρότι πολλές εταιρίες έχουν τεχνικά άρτιες και μοδάτες ιστοσελίδες, η σημασία του περιεχομένου βρίσκεται πάντοτε στην κορυφή του ενδιαφέροντος των χρηστών του διαδικτύου. Θα πρέπει να είναι πρωτίστης σημασίας για κάθε επιχείρηση η δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου, έτσι ώστε τόσο οι υποψήφιοι, όσο και οι υφιστάμενοι πελάτες τους, να εμπιστεύονται την εταιρία και τα προϊόντα της όλο και περισσότερο. Και γιατί όχι; Να τη βλέπουν ως την πλέον ειδική επί του αντικειμένου των εργασιών της! Σημειώστε ότι ο βασικός παράγοντας στην άνοδο στις αναζητήσεις των μηχανών αναζήτησης είναι πάντοτε το περιεχόμενο, ενώ επισημαίνεται ότι το 80% των χρηστών του διαδικτύου, υποστηρίζουν ότι προτιμούν να ενημερώνονται από σελίδες ψηλά στα αποτελέσματα των αναζητήσεων, παρά από διαφημιστικά ad.

4. Βελτιώστε το SEO.

Το SEO (Search Engine Optimization) είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παιγνίδι στα χέρια των ειδικών του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό να δίνετε προτεραιότητα στο οπτικό περιεχόμενο στις διαφημίσεις της ιστοσελίδας σας. Εικόνες, γραφικά και βίντεο είναι πολύ πιο προσελκυστικά από τα κείμενα και γι’ αυτό προτιμούνται όχι μόνο από τους ενδιαφερόμενους χρήστες, αλλά και από τις εταιρίες του διαδικτύου, ώστε να ανεβείτε στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάτε και τη σημασία των λέξεων – κλειδιών που χρησιμοποιείτε. Και κάτι ακόμα: οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προχωρούν πέρα από την πρώτη αρχική σελίδα, αν δεν βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Γι’ αυτό φροντίστε να το βρουν.

5. Η μάρκες πρέπει να γίνονται προσωπικές.

Τα social media, τα smart phones και όλη η σύγχρονη τεχνολογία στις επικοινωνίες έχουν δημιουργήσει μία νέα κοινότητα στο διαδίκτυο με αμέτρητες μεταξύ τους διαδράσεις. Όλο και περισσότερο οι χρήστες του διαδικτύου δίνουν τις προσωπικές τους πληροφορίες, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα (Direct Marketing Association) τo 76% των καταναλωτών μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες εφόσον πιστεύουν ότι η εταιρία θα βελτιώσει την εξυπηρέτησή τους. Συλλέγοντας λοιπόν τις πληροφορίες που σας δίνουν οι υποψήφιοι ή υφιστάμενοι πελάτες σας (όπως π.χ. από παλαιότερες συναλλαγές, από φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπτωτικά κουπόνια, newsletters κ.ά.), μπορείτε να διαμορφώσετε την εξυπηρέτησή σας, τα προϊόντα σας και τις υπηρεσίες σας επάνω στις δικές τους προσωπικές ανάγκες, ενισχύοντας έτσι τις πωλήσεις ποικιλοτρόπως.

Κρατείστε αυτές τις συμβουλές στο μυαλό σας, σαν οδηγό και να είστε βέβαιοι ότι θα σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία.

promo-6

 

 

Spiral

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Να τα 5 καλύτερα σημεία για να καταρτιστείτε το 2017… Δωρεάν!

Αναζητείτε παρόχους δωρεάν κατάρτισης; Ή μήπως δε φανταστήκατε ποτέ ότι υπάρχουν; Να μερικά από τα πιο αξιόπιστα σημεία εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν!

1. Coursera

Παρακολουθήστε μαθήματα από Πανεπιστήμια όπως το Stanford, το Penn, το Duke και το Yale, χωρίς χρήματα σε μία πληθώρα θεματικών ενοτήτων, όπως η θετική ψυχολογία, το αποτελεσματικό μάνατζμεντ, η ασφάλεια ψηφιακής δημοκρατίας και μαθήματα πολιτικής ιστορίας.

2. Alison

Αν είστε υφιστάμενος ή εν δυνάμει επιχειρηματίας θα αγαπήσετε τη βρετανική πλατφόρμα κατάρτισης Alison, η οποία διαθέτει ένα τεράστιο πεδίο θεματικών ενοτήτων από μάνατζμεντ και λογιστική, έως προγραμματισμό Η/Υ και γιόγκα!

3. Academic Earth

Το πλεονέκτημα του Academic Earth είναι ότι δημιουργεί -με μεγάλη επιμέλεια- λίστες θεματικών ενοτήτων από πολύ ιδιαίτερα θέματα, όπως για παράδειγμα η λίστα «Love is in the air» (με κατάρτιση σε θέματα συναισθημάτων, αγάπης, ραντεβού, γάμου, σεξ  κ.ά.), ή η λίστα «Money makes the world go round» (κατάρτιση σε θέματα χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικότητας και κοινωνιολογίας).

4. 99U

Το 99U είναι ένα είδος όπως το TED μόνο για επιχειρηματίες, εστιάζοντας σε θέματα δημιουργικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Παραδείγματα από την πλατφόρμα αυτή είναι θέματα κατάρτισης όπως: «Γιατί η αϋπνία είναι χρυσός για τη δημιουργικότητα», ή «Πώς να μην χάνετε την αυτοπεποίθησή σας», ή «Πάολα Αντονέλι: Η απόρριψη είναι ένα σημάδι ότι είσαι σε κάτι νέο».

5. Udacity

Για πιο σοβαρούς φίλους της μάθησης, το Udacity, παρέχει εξειδικευμένες θεματικές από τη μαθηματική επιστήμη ή τους Η/Υ, όπως «Τα βασικά του Android», «Αυτοκατευθυνόμενα αυτοκίνητα» κλπ.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα υποστηρίξετε ότι η εκπαίδευση είναι ακριβή, προσέξτε μην σας κατηγορήσουν για… φυγόπονους!

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Γνωρίζετε ότι;

Γνωρίζετε ότι ένας δυσαρεστημένος πελάτης λέει το πρόβλημα που έχει με την επιχείρηση, σε άλλα 8-10 άτομα;

Ότι μόνο 7 από τους 10 πελάτες θα παραμείνουν πελάτες της επιχείρησης, ακόμα και αν το πρόβλημά τους λυθεί αμέσως;

Ότι ένας επαγγελματίας ή μία επιχείρηση πρέπει να ξοδέψει 6 φορές περισσότερα χρήματα για να κάνει έναν νέο πελάτη, από αυτά που χρειάζεται για να τον διατηρήσει;

Για αυτό δεν ξεχνάμε ποτέ, ότι η ποιότητα δεν πρέπει να είναι απλά μία δράση, αλλά μία καθημερινή συνήθεια!

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ