Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 4. Οι τρεις πυλώνες της καινοτομίας.

To Μάνατζμεντ της Καινοτομίας αναφέρεται στην εξάλειψη των εμποδίων για να επιτευχθεί η καινοτομία στην επιχείρηση. Αν δεν στρατευθεί όλη η επιχείρηση σ’ αυτό το σκοπό, δεν είναι η εφικτή επίτευξη της καινοτομίας.

Επιπλέον, η καινοτομία δεν επιτυγχάνεται μόνο στη θεωρία. Θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη, αφού βέβαια προηγουμένως έχει δοκιμαστεί. Κατά τη δοκιμασία μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα, τέτοια που ενδέχεται ακόμη και να οδηγήσουν στην απόρριψη της όποιας ιδέας. Για αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στις σχετικές ανακοινώσεις της στα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, πιστωτές κλπ.).

 

Υπάρχουν 3 πυλώνες για το επιτυχημένο Μάνατζμεντ της Καινοτομίας:

1ος Πυλώνας: Ικανότητα.

Κάθε επιχείρηση έχει ένα πεπερασμένο αριθμό ικανοτήτων. Αυτές οι ικανότητες ξεκινούν από τους υπαλλήλους και μετουσιώνονται σε ικανότητες της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είναι αφενός συγκρίσιμες με αυτές των αντίστοιχων επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και σε διάφορα επίπεδα να διαφοροποιούνται. Έτσι, μία επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί αφενός να διαχειρίζεται τις λειτουργίες της, αλλά να μπορεί επίσης:

 1. Να συντονίζει τις εργασίες της με με τους εξωτερικούς παράγοντες που την επηρεάζουν (ανταγωνισμός, μετόχους κ.ά.).
 2. Να βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα των πόρων της (εργασία, γνώση, κεφάλαιο, εξοπλισμό κ.ά.).
 3. Να θέτει τόσο μακροπρόθεσμους, όσο και βραχυπρόθεσμους στόχους για τον εαυτό της.
 4. Να εφαρμόζει συγκεκριμένες στρατηγικές για την επίτευξη ενός συνόλου στόχων.

SpiralNewLogo

2ος Πυλώνας: Στρατηγική

Η επιχειρησιακή στρατηγική είναι ένα σύνολο από αποδεκτούς κανόνες, που σχετίζονται με το πώς η επιχείρηση θα πρέπει να αλλάζει μέσα στο χρόνο, έτσι ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της. Η  αλλαγή αυτή, μπορεί να είναι είτε εξελικτική, είτε επαναστατική. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι να μπορεί η επιχείρηση να θέτει συγκεκριμένες επιθυμητές αλλαγές, για συγκεκριμένους λόγους και να καταγράφει τις σχετικές συνέπειες, συγκρίνοντας το πριν και το μετά. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα για την αποδώσουν στο μέγιστο αυτές οι αλλαγές.

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει μία στρατηγική, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η κατανομή των πόρων της. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να συνδυάζονται οι όποιες τροποποιήσεις στα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της επιχείρησης με τις τάσεις της αγοράς.

3ος Πυλώνας: Διαχείριση.

 

Η διαχείριση της καινοτομίας θα πρέπει να αποτελεί την κεντρική ικανότητα της επιχείρησης. Απαιτούνται δε, πολύ συγκεκριμένες ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων.

Για να επιλυθεί ένα πρόβλημα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δύο βήματα:

 1. Να καθοριστεί το πρόβλημα.
 2. Να μεταβιβαστεί το πρόβλημα.

Όταν «καθορίζουμε ένα πρόβλημα», σημαίνει ότι αναζητούμε συγκεκριμένες αλλαγές που θέλουμε να δούμε σε ένα προϊόν ή υπηρεσία. Όταν, επί παραδείγματι ο Ford σχεδίαζε το επαναστατικό μοντέλο T, είχε θέσει το όραμά του σε πράξη: ένα απλό αυτοκίνητο, προσβάσιμο από τις μάζες. Το όραμά του ήταν επαναστατικό. Σε μια εποχή όπου η απόκτηση αυτοκινήτου ήταν πολύ δύσκολη ακόμα και για την ανώτερη τάξη, αυτός ήθελε να την κάνει προσιτή στους πολλούς. Αποτελεσματικό Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι να επιτυγχάνεις την πώληση 15 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, όταν κανένας δεν έχει τολμήσει καν να το σκεφτεί, ούτε καν ως δυνατότητα.

 

Η αποδοτική μεταβίβαση του προβλήματος είναι ένα άλλο ενδιαφέρον βήμα στην επίλυση προβλημάτων. Δεν είναι πάντοτε εφικτό να λύνει κάποιος το πρόβλημά του μόνος του. Κάποτε χρειάζεται ένας εξωτερικός συνεργάτης. Η Dell, για παράδειγμα, που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, επειδή συναρμολογεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αντί να τους παράγει. Για να μετουσιώσει τον εαυτό της σε έναν από τους βασικούς παίκτες της αγοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα, χρειάστηκε να δημιουργήσει ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις με μία μεγάλη γκάμα από αναγνωρισμένες, ευυπόληπτες κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Advertisements

Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 3. Γιατί χρειάζεται;

Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους:

 • Για να χαρτογραφηθεί η διαδικασία της καινοτομίας. Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να εντοπίζονται πεδία στην επιχειρησιακή λειτουργία, που μπορούν να βελτιωθούν. Επιπλέον, βοηθά στην αναγνώριση νέων ιδεών και αποτιμά εάν αυτές ταιριάζουν με το εταιρικό όραμα.
 • Για να προβλέπει καλύτερα τις συνθήκες της αγοράς. Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας μπορεί να προβλέπει τις αλλαγές που συμβαίνουν, να αναγνωρίζει τα νέα τμήματα της αγοράς και παρατηρεί τις τάσεις των καταναλωτών. Επίσης, παρακολουθεί τον ανταγωνισμό, τον χαρτογραφεί και τον μετρά.
 • Για να ενθαρρύνει την αποτελεσματική επικοινωνία, να δημιουργεί κίνητρα και να κινητοποιεί την περιέργεια και τελικά την ίδια την καινοτομία. Έχει μεγάλη σημασία η δημιουργία κινήτρων στην ηγεσία της επιχείρησης, η πολυδιάστατη επικοινωνία, καθώς και η παροχή θετικού περιβάλλοντος για την καινοτομική σκέψη. Οι ηγέτες θα πρέπει να είναι ανοικτοί στις νέες προκλήσεις και θετικοί στην αναπροσαρμογή των στρατηγικών τους, ώστε να ταιριάξουν με αυτές τις νέες προκλήσεις.
 • Για να διασφαλιστεί ότι, όταν είναι να μπει η επιχείρηση σε μία αγορά, να το κάνει στον κατάλληλο χρόνο, με μειωμένο κατά το δυνατόν ρίσκο, από τυχόν καθυστερήσεις. Τα λάθη στο χρόνο που εισέρχεται μία καινοτομία στην αγορά είναι ένας από τους πιο βασικούς λόγους αποτυχίας. Όταν μία καινοτομία αργεί να εισέλθει στην αγορά, χάνει τη δυναμική της και κινδυνεύει να προσπεραστεί από τους ανταγωνιστές.
online-asfalisi-logo
Έχετε ασφαλιστικές απορίες; Ρωτήστε μας!

 

 

 • Για να κατευθύνει τη διαδικασία της καινοτομίας από μία πιο διαχειριστική σκοπιά. H κυβερνητική της καινοτομίας συνδυάζει τις ευθύνες με τα κατάλληλα άτομα, τις οριοθετεί και τις καταγράφει. Ενώ άλλα κυβερνητικά μοντέλα συγκεντρώνουν την εξουσία και τις ευθύνες, το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας αποκεντρώνει τις ευθύνες στα χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η κατανομή και η σαφής οριοθέτηση των ευθυνών καθίσταται μια πιο αποτελεσματική κυβερνητική, από τη συγκεντρωτική διοίκηση.
 • Για να χτίσει τη μελλοντική ηγεσία. Ένας από τους πιο βασικούς στόχους του Μάνατζμεντ της Καιντομίας είναι να φτιάξει τους μελλοντικούς ηγέτες στην επιχείρηση. Όλα ξεκινούν με την πρόσληψη νέων και ταλαντούχων στελεχών, με κλίση στον καινοτομικό τρόπο σκέψης και θετική στάση απέναντι στην ανάπτυξή τους εντός μιας επιχείρησης. Όπως και να ‘χει, μία δυνατή και καινοτόμα διοίκηση δεν αρκεί, είναι επίσης ζωτικό να έχουμε και ένα αποτελεσματικό σύστημα αναπαραγωγής ικανής καινοτομικής ηγεσίας.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 2. Οι τύποι της καινοτομίας.

Η καινοτομία μπορεί να καταταχθεί σε 4 διαφορετικούς τύπους:

1. Καινοτομία Λειτουργιών. Είναι η καινοτομία που εφαρμόζεται στις λειτουργίες της επιχείρησης. Με απλά λόγια, η υιοθέτηση νέων και καλύτερων μεθόδων λειτουργίας, είτε στο μάρκετινγκ, την παραγωγή, την έρευνα και ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση πελατών, είτε σε οποιαδήποτε άλλη σημαντική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η καινοτομία λειτουργιών κάνει περισσότερο αποδοτικές τις λειτουργίες της επιχείρησης, με τη εισαγωγή τεχνολογικών βελτιώσεων (π.χ. εκμετάλλευση ΑΠΕ), συστημάτων διαχείρισης (π.χ. ERP), έξυπνων πρακτικών κ.ά.

2. Καινοτομία Διοίκησης. Είναι η διαδικασία με την οποία, καινοτόμες μέθοδοι θεσπίζονται για μία καλύτερη και αποδοτικότερη διοίκηση, οργανωσιακές τεχνικές, καθοδήγηση και παρακίνηση. Η καινοτομία της διοίκησης μεγιστοποιεί τη δυναμική στις διοικητικές διαδικασίες με την εισαγωγή πρωτότυπων πρακτικών, που εξαλείφουν την κλασική διοικητική πρακτική, αναγνωρίζουν τους μελλοντικούς ηγέτες, ενισχύουν την αυτονομία, και ενδυναμώνουν τη συνεργασία των υπαλλήλων. Με την καινοτομία στη διοίκηση, οι μάνατζερ της επιχείρησης αυξάνουν την υπευθυνότητά τους και την αποδοτικότητά τους, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους της επιχείρησης. Η καινοτομία της διοίκησης δεν ασχολείται τόσο με τη βελτίωση της παραγωγής, όσο με το συντονισμό των λειτουργιών της επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η παρακίνηση στην εργασία, η ορθή διαχείριση πόρων και ο επιχειρησιακός προγραμματισμός.

3. Καινοτομία Προϊόντος και Υπηρεσίας. Αφορά στις στρατηγικές που εφαρμόζονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία είναι υψηλής αξίας για τους πελάτες, με τέτοιο τρόπο, που σε ανταπόδοση, αυτοί να επιστρέφουν μεγαλύτερη αξία (από όση λαμβάνουν) στην εταιρία. Για ένα υφιστάμενο προϊόν ή υπηρεσία, αυτό σημαίνει να τροποποιήσεις το προϊόν ή την υπηρεσία, έτσι ώστε να επιφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα στην επιχείρηση.

AskMe4Biz.online
Ask me for business online!

4. Στρατηγική Καινοτομία. Στρατηγική καινοτομία είναι όλα όσα αφορούν στον προσδιορισμό στρατηγικών, που να μπορούν να επιφέρουν τα κάτωθι:

 • Ανάπτυξη ενός καλύτερου επιχειρηματικού μοντέλου.
 • Εντοπισμό νέων αγορών και επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Διασφάλιση καλύτερης αξίας στους πελάτες και την επιχείρηση.

Αντίθετα με την καινοτομία διοίκησης, η οποία φροντίζει για όλους τους εξωτερικούς παράγοντες και επιπτώσεις, η στρατηγική καινοτομία έχει μόνο εσωτερικές επιπτώσεις.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 1. Τι είναι;

Αυτό που χαρακτηρίζει σήμερα την επιχειρηματική επιτυχία, σε μεγάλο βαθμό, είναι η διαρκής ικανότητα των επιχειρήσεων να παρέχουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ώστε να αντιπαρέρχονται το σκληρό ανταγωνισμό και να προσδίδουν αξία στα χρήματα των πελατών τους. Πως όμως μπορεί μια επιχείρηση να αναπτύξει μια τέτοια ικανότητα; Η ικανότητα μιας επιχείρησης να καινοτομεί, επιτυγχάνεται διαμέσου του Μάνατζμεντ της Καινοτομίας.

Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι η διαδικασία, μέσω της οποίας διαχειρίζεται η καινοτομία,  διαμέσου αποφάσεων, πρακτικών και δράσεων, έτσι ώστε να εξυπηρετείται το όραμα ή οι δυνατότητες μιας επιχείρησης. Αυτές οι αποφάσεις, οι πρακτικές και οι δράσεις έχουν ως κεντρικό στόχο να δημιουργήσουν μια ιδέα, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, που θα προσδώσει μία αξιοσημείωτη αξία στην επιχείρηση.

Η διαδικασία του Μάνατζμεντ της Καινοτομίας απαιτεί τη χρήση βασικών εργαλείων, τα οποία θα βοηθήσουν, τόσο τους μάνατζερ, όσο και λοιπούς εμπλεκόμενους, ώστε συντονισμένα και κάτω από μία συγκεκριμένη μεθοδολογία να φτάσουν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. Αυτά τα εργαλεία του μάνατζμεντ της καινοτομίας μπορεί να είναι οτιδήποτε, από μία απλή διαδικασία brainstorming (καταιγισμός ιδεών), έως κάτι πιο σύνθετο, όπως σχεδιασμός και δημιουργία πρωτοτύπων.

 

SpiralNewLogo
Η ιδιωτική πρωτοβουλία για την επίτευξη της επιχειρηματικής καινοτομίας.

 

Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι μία συνεχή διαδικασία και διαμορφώνεται στα ακόλουθα 5 στάδια:

1ο Στάδιο: Αξιολόγηση ιδεών. Σε αυτό το στάδιο, αξιολογούνται οι ιδέες ως προς τη συνεισφορά τους στο επιχειρηματικό μοντέλο ή προϊόν. Μπορεί να αξιολογηθούν πολλές ιδέες, ωστόσο, καλό είναι να κρατηθεί μια ισορροπία στη διαδικασία και στον αριθμό των ιδεών, ώστε να μη χαθεί ο βασικός στόχος.

2ο Στάδιο: Προσδιορισμός του προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο, αναπτύσσεται το πλαίσιο του προϊόντος, βάσει των ιδεών που έχουν αξιολογηθεί θετικά. Δηλαδή επιλέγεται η καλύτερη ιδέα, με παράλληλη αξιολόγηση της δυνατότητάς της να γίνει πράξη (από οικονομικής και τεχνικής άποψης) και να αποδώσει τα αναμενόμενα.

3ο Στάδιο: Διαμόρφωση του σχεδίου. Όταν προσδιοριστεί το προϊόν, τότε θα πρέπει να σχεδιαστεί, να δημιουργηθεί το πρότυπο και να παρουσιαστεί στον εν δυνάμει καταναλωτή ή τελικό χρήστη.

4ο Στάδιο: Επιβεβαίωση της αξίας του προϊόντος από τον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη. Όταν παρουσιαστεί το προϊόν σε κάποιον εν δυνάμει καταναλωτή ή τελικό χρήστη, τότε μόνο είναι δυνατό να εξακριβωθεί πραγματική του αξία. Αυτή η αξιολόγηση των καταναλωτών / χρηστών, είναι ζωτική για τη περαιτέρω βελτίωση του προϊόντος.

5ο Στάδιο: Ανάπτυξη του προϊόντος. Σε αυτό το σημείο, το προϊόν μπαίνει στη φάση της παραγωγής, σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια, για την μαζική του παραγωγή και τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό.

Σημειώνεται ότι το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη στενή έννοια, ως μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία, που λαμβάνει χώρα σε μία επιχείρηση, αλλά ως μία ολιστική μέθοδος, που επηρεάζει και επηρεάζεται από την κουλτούρα της επιχείρησης, επεκτείνεται σε όλες τις λειτουργίες της και βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

5 στρατηγικές συμβουλές για ένα σύγχρονο μάρκετινγκ.

τΤα πράγματα παραμένουν δύσκολα στην αγορά της χώρας μας καθιστώντας τις υπηρεσίες του μάρκετινγκ ακόμα πιο σημαντικές για όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας, αλλά και… βιωσιμότητας!

Να 5 από τις πιο χρήσιμες και ουσιαστικές στρατηγικές συμβουλές για το μάρκετινγκ της επιχείρησής σας από τη SPIRAL business solutions:

1. Βελτιστοποίηση και προσβασιμότητα.

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των smart phones και των tablets από τους χρήστες του διαδικτύου είναι γνωστή. Όλοι πλέον αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες οποιαδήποτε ώρα και από οποιοδήποτε μέρος. Και οι διαφημίσεις πλέον, τους βρίσκουν παντού. Για να μη χάσετε λοιπόν τους πελάτες σας από το επιθετικό μάρκετινγκ του διαδικτύου, αντιθέτως να τους αυξήσετε και να τους διατηρήσετε για πάντα, πρέπει οι ιστοσελίδες σας να είναι λειτουργικές και προσβάσιμες από όλες τις κινητές συσκευές. Σκεφτείτε ότι τα 3/4 των νέων παραδέχονται ότι δεν αφήνουν ποτέ το κινητό τους, ενώ την ίδια στιγμή και για το 2017 αναμένεται να διπλασιαστεί η καταναλωτική δαπάνη μέσω του ίντερνετ.

2. Εκλεπτίστε τη παρουσία σας στα social media.

Σήμερα δεν υπάρχει εταιρία χωρίς παρουσία στα social media. Ωστόσο, τα αποτελέσματα από αυτή τους την παρουσία δεν είναι πάντοτε τα επιθυμητά, καθώς διαφεύγει της προσοχής των εταιριών, ότι τα social media δεν είναι για να προβάλει κανείς τη δική του προσωπικότητα, αλλά κυρίως για την ανάπτυξη της συναισθηματικής δέσμευσης και της εμπιστοσύνης των πελατών στην εταιρία και τα προϊόντα της. Οτιδήποτε ποστάρετε στο Facebook ή το Tweeter, θα πρέπει να το κάνετε προσεκτικά και στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ, όπου στόχος της θα είναι η ανταπόκριση του πελάτη με θετικές συμπεριφορές, που θα ενισχύουν το εταιρικό σας brand. Εξάλλου, είναι πολύ σημαντικό οι ιστοσελίδες σας να είναι πάντα ενημερωμένες, καθώς πλέον οι επισκέπτες έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις και δεν συγχωρούν τέτοιες συμπεριφορές. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκετε να συνδεθείτε με τους πελάτες σας και να ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες τους.

3. Το περιεχόμενο βρίσκεται πάντοτε στην κορυφή.

Παρότι πολλές εταιρίες έχουν τεχνικά άρτιες και μοδάτες ιστοσελίδες, η σημασία του περιεχομένου βρίσκεται πάντοτε στην κορυφή του ενδιαφέροντος των χρηστών του διαδικτύου. Θα πρέπει να είναι πρωτίστης σημασίας για κάθε επιχείρηση η δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου, έτσι ώστε τόσο οι υποψήφιοι, όσο και οι υφιστάμενοι πελάτες τους, να εμπιστεύονται την εταιρία και τα προϊόντα της όλο και περισσότερο. Και γιατί όχι; Να τη βλέπουν ως την πλέον ειδική επί του αντικειμένου των εργασιών της! Σημειώστε ότι ο βασικός παράγοντας στην άνοδο στις αναζητήσεις των μηχανών αναζήτησης είναι πάντοτε το περιεχόμενο, ενώ επισημαίνεται ότι το 80% των χρηστών του διαδικτύου, υποστηρίζουν ότι προτιμούν να ενημερώνονται από σελίδες ψηλά στα αποτελέσματα των αναζητήσεων, παρά από διαφημιστικά ad.

4. Βελτιώστε το SEO.

Το SEO (Search Engine Optimization) είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παιγνίδι στα χέρια των ειδικών του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό να δίνετε προτεραιότητα στο οπτικό περιεχόμενο στις διαφημίσεις της ιστοσελίδας σας. Εικόνες, γραφικά και βίντεο είναι πολύ πιο προσελκυστικά από τα κείμενα και γι’ αυτό προτιμούνται όχι μόνο από τους ενδιαφερόμενους χρήστες, αλλά και από τις εταιρίες του διαδικτύου, ώστε να ανεβείτε στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάτε και τη σημασία των λέξεων – κλειδιών που χρησιμοποιείτε. Και κάτι ακόμα: οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προχωρούν πέρα από την πρώτη αρχική σελίδα, αν δεν βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Γι’ αυτό φροντίστε να το βρουν.

5. Η μάρκες πρέπει να γίνονται προσωπικές.

Τα social media, τα smart phones και όλη η σύγχρονη τεχνολογία στις επικοινωνίες έχουν δημιουργήσει μία νέα κοινότητα στο διαδίκτυο με αμέτρητες μεταξύ τους διαδράσεις. Όλο και περισσότερο οι χρήστες του διαδικτύου δίνουν τις προσωπικές τους πληροφορίες, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα (Direct Marketing Association) τo 76% των καταναλωτών μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες εφόσον πιστεύουν ότι η εταιρία θα βελτιώσει την εξυπηρέτησή τους. Συλλέγοντας λοιπόν τις πληροφορίες που σας δίνουν οι υποψήφιοι ή υφιστάμενοι πελάτες σας (όπως π.χ. από παλαιότερες συναλλαγές, από φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπτωτικά κουπόνια, newsletters κ.ά.), μπορείτε να διαμορφώσετε την εξυπηρέτησή σας, τα προϊόντα σας και τις υπηρεσίες σας επάνω στις δικές τους προσωπικές ανάγκες, ενισχύοντας έτσι τις πωλήσεις ποικιλοτρόπως.

Κρατείστε αυτές τις συμβουλές στο μυαλό σας, σαν οδηγό και να είστε βέβαιοι ότι θα σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία.

promo-6

 

 

Spiral

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

To χτίσιμο του προσωπικού brand. Πιο επίκαιρο από ποτέ!

20150730175444-different-careers-different-people-personality

Η δημιουργία του προσωπικού brand αποτελεί σήμερα ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου εφαρμόζουν πρακτικές προσωπικού branding. Σκεφτείτε τι θα ήταν η Apple χωρίς το Steve Jobs. H Virgin χωρίς τον Richard Branson. Ή το Facebook χωρίς τον Mark Zuckerberg.

Αν οι πιο πετυχημένες επιχειρήσεις στον κόσμο κατανοούν τη σημασία του προσωπικού brand για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, τότε εμείς για ποιο λόγο να συνεχίσουμε να την αγνοούμε;

Λοιπόν, υπάρχει ανταγωνισμός. Και πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Ή θα το κάνουμε πουλώντας τα φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες, ή θα το κάνουμε πουλώντας προϊόντα και υπηρεσίες που δεν αντιγράφονται. Στην πρώτη περίπτωση, δεν μπορείς να είσαι πάντοτε ο φθηνότερος. Κάποτε θα χάσεις. Στη δεύτερη περίπτωση, ο μόνος τρόπος για να το πετύχεις, είναι να εντάξεις την προσωπικότητά σου στην εργασία. Αυτή δεν αντιγράφεται. Ένα ισχυρό προσωπικό brand δεν αντιγράφεται.

Να μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα του personal branding:

 1. Πρόσβαση σε καλύτερες συμφωνίες και σχέσεις.
 2. Οι πελάτες έρχονται σε σένα.
 3. Προσελκύεις τους καλύτερους συνεργάτες και υπαλλήλους.
 4. Μπορείς να εκμεταλλευτείς το brand σου στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
 5. Μοιράζεις γνώση και επιστρέφει σε σένα ποικιλοτρόπως.
 6. Μπορείς να διαχειριστείς το σεβασμό που εμπνέεις.

Πώς χτίζεται όμως το προσωπικό brand;

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οτιδήποτε αναρτάτε στο ίντερνετ είναι μέρος του προσωπικού brand.

Ξεκινήστε με τα βασικά. Facebook, LinkedIn, Twitter. Αγοράστε ένα domain name.

Να μερικές βασικές αρχές:

 1. Ο κόσμος έρχεται σε σας καταρχήν για διασκέδαση.
 2. Μετά έρχεται για πληροφόρηση.
 3. Αναπτύξτε τη γνώση σας. Ο κόσμος ακολουθεί τους ειδικούς.

Το 2016 η πληροφορία είναι παντού και δωρεάν. Αυτός που θα είναι διασκεδαστικός και ευχάριστος είναι που θα πληρωθεί για αυτήν.

steve-jobs-branding

Επιπλέον:

 1. Καθορίστε στο τι θα είστε ειδικός.
 2. Να είστε συνεπής και τακτικός.
 3. Ό,τι δημοσιεύετε, μετράει.
 4. Διαλέξτε την πλατφόρμα που σας ταιριάζει (Facebook, Twitter, LinkedIn, Blog, YouTube κλπ.).
 5. Πρώτα παρέχεις αξία, μετά πληρώνεσαι.
 6. Δημιουργείστε σχέσεις με το κοινό σας.

Προσέξτε όμως:

 1. Θέλει χρόνο.
 2. Κάνεις δεν πρόκειται να σας ακολουθήσει εύκολα.
 3. Εκτίθεσαι.
 4. Ξοδεύεις ενέργεια.
 5. Μοιράζεις γνώση δωρεάν.

Το να χτίσεις το προσωπικό σου brand μπορεί να εκτοξεύσει τις εργασίες σου. Εγκυμονεί όμως και κινδύνους. Ανοίγοντας την πόρτα σου στο ευρύ κοινό θα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Να αναδεικνύεις τον καλό σου εαυτό, χωρίς να αδιαφορείς για τις αδύναμες πτυχές του, τις οποίες πρέπει να φροντίσεις να τις διορθώσεις. Αλήθεια, ποιος επιχειρηματίας μπορεί να αδιαφορεί γι’ αυτήν την πρόκληση;

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

Η θεωρία πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης

Η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων είναι μία μέθοδος ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, η οποία υποστηρίζει ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει.

Έτσι, κάθε επιχείρηση διαθέτει 4 κατηγορίες πόρων:

 1. Υλικοί πόροι: εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, κτίρια κλπ.
 2. Ανθρώπινοι πόροι: οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, οι συνεργάτες κλπ.
 3. Συστήματα: διαχείρισης λειτουργιών, ποιότητας κλπ.
 4. Άυλοι πόροι: φήμη, σχέσεις με πελάτες κλπ.
Μια επιχείρηση δεν αρκεί να διαθέτει πόρους. Πρέπει αυτοί οι πόροι να οδηγούν σε δυνατότητες. Αυτές μπορεί να είναι:
 1. Οριακές, δηλαδή αυτές που είτε διαθέτουν οι ανταγωνιστές, είτε μπορούν εύκολα να μιμηθούν (ομάδες πόρων, όπως η τεχνολογία, τα συστήματα κ.ά.)
 2. Θεμελιώδεις, δηλαδή αυτές που δεν διαθέτουν οι ανταγωνιστές και δεν μπορούν εύκολα να αντιγράψουν (πηγές συγκριτικού πλεονεκτήματος, όπως η γνώση, η επιχειρησιακή κουλτούρα κ.ά.).
Οι θεμελιώδεις ικανότητες μπορούν να οδηγήσουν σε συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή σε χαρακτηριστικά που κάνουν την επιχείρηση να υπερτερεί των ανταγωνιστών της, όπως είναι μία δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Επισημαίνεται άλλωστε, ότι στόχος του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι πάντοτε η επίτευξη διατηρήσιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Spiral

Η ευεργετική επίδραση της… εσωστρέφειας!

Κοινή παραδοχή για όλους αποτελεί η συμβολή της εξωστρέφειας της εγχώριας επιχειρηματικότητας, ως παράγοντας εξόδου από την οικονομική κρίση. Πράγματι, ποιος δε θέλει μία οικονομία με πλεόνασμα εξαγωγών; Αυτό όμως που πραγματικά ενοχλεί είναι η υπερβολή. Για άλλη μία φορά η ελληνική επιχειρηματική «ευρηματικότητα» θεωρεί ότι εντόπισε το μαγικό δισκοπότηρο!


Η εξωστρέφεια μιας επιχείρησης δεν είναι αυτοσκοπός. Επέρχεται ως συνέπεια της εξάντλησης των δυνατοτήτων της επιχείρησης στο εσωτερικό της χώρας. Τις έχουμε εξαντλήσει; Γιατί (για παράδειγμα) το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών στα αγροτικά προϊόντα υπολείπεται κατά 22%; Στις πρώτες ύλες 23%; Είναι δυνατόν αυτή η χώρα, που συνδυάζει μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως κλίμα, θάλασσα, κάμπους, βουνά και πλούσιο υπέδαφος να μην μπορεί να είναι αυτάρκης σε αγροτικά προϊόντα και πρώτες ύλες;

Τη στιγμή που το ενδιαφέρον των Ελλήνων εξαντλείται σε κριτική πολιτικών επιλογών, όπως το τέλος του μνημονίου, η έξοδος στις αγορές, ή η αποδοτικότητα του γερμανικού μοντέλου, παραμελείται για άλλη μία φορά η σημασία της ποιότητας και της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα. Ακόμα χειρότερο: παραμελείται η σημασία της εργασίας, με την έννοια του μόχθου και της προσπάθειας. Για άλλη μία φορά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την τάση μας να κοιτάμε προς τα έξω, παρά προς τα μέσα, κάνοντας την αυτοκριτική μας.

Είναι εξαιρετικά λυπηρό όταν σε μία εξαντλημένη και κουρασμένη οικονομία το προβάδισμα των επιχειρηματικών επιλογών έχουν τα καφενεία και τα fast food: εύκολη δουλειά, κοινωνική και χωρίς ανάγκες μάθησης και εξειδίκευσης. Τέσσερα χρόνια κρίσης δεν ήταν αρκετά για κατανοήσουμε τη σχέση της επιχειρηματικότητας με τη μάθηση, τον κόπο, τη διαφοροποίηση. 
 • Μπορούμε να διατηρήσουμε την επιχειρηματική εξωστρέφεια μας; Είναι καλό!
 • Μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική τον μόχθο, την ποιότητα, την καινοτομία και την ηθική; Είναι καλύτερο!
 • Μπορούμε να συνδυάσουμε τα παραπάνω; Είναι τέλειο!

Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος ξεκινά από τη μονάδα, που με τη σειρά της συνιστά το σύνολο. Βελτιώνοντας το επιχειρηματικό μας επίπεδο, βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Τελικά, η εξωστρέφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, μπορεί να έχει θετικά και μακρόχρονα θετικά αποτελέσματα, μόνο όταν επέρχεται ως ευεργετικό αποτέλεσμα μίας δημιουργικής εσωστρεφούς θεώρησης και αυτοκριτικής.

Spiral

Πως να καινοτομήσετε στην επιχείρησή σας

Σχεδόν πάντα υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να τον βρεις
Ένας καλός τρόπος για να αναγνωρίσει κανείς ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης στην επιχείρησή του, είναι να αναρωτηθεί σε θέματα αποδοτικότητας και κερδοφορίας.
Ρωτήστε λοιπόν τον εαυτό σας για το προϊόν σας ή την υπηρεσία σας και προσπαθήστε να βρείτε εναλλακτικές διαδικασίες και λύσεις.
Για παράδειγμα:
«Πως μπορώ να κάνω κάτι:
-ασφαλέστερο
-καθαρότερο
-αργότερο ή γρηγορότερο
-καταλληλότερο για χρήση
-ευκολότερο στη συσκευασία, την αποθήκευση ή την μεταφορά
-λιγότερο δαπανηρό κατά την αντικατάστασή του, ή τη διόρθωση, ή ακόμα την επανάχρησή του
-ευκολότερο στον καθαρισμό του ή τη συντήρησή του
-λιγότερο θορυβώδες
-περισσότερο ελκυστικό και δελεαστικό;
Επίσης, ρωτήστε τον εαυτό σας:
«Πως μπορώ να:
-προσθέσω νέα χαρακτηριστικά
-να βελτιώσω την εμφάνισή του
-να μειώσω το εργατικό του κόστος
-να μειώσω το κόστος των υλικών του
-να βελτιώσω την προώθησή του;
Λάβετε υπόψη φυσικά, ότι όλες οι ερωτήσεις δεν είναι κατάλληλες για κάθε περίπτωση. Μπορεί να χρειάζεται να προστεθούν άλλες ερωτήσεις ή να προσαρμοστούν αυτές στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Ενθαρρύνοντας την καινοτομία
Εσείς ή κάποιοι από τους εργαζομένους σας μπορεί πράγματι να είστε άνθρωποι με δημιουργικές ικανότητες και ταλέντο στην παραγωγή νέων ιδεών. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν είναι αρκετό και απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την εφαρμογή της καινοτομίας, αφού αυτή πρέπει με επιμέλεια:
-να σχεδιαστεί
-να υποστηριχθεί και
-να αμοιφθεί.

Συμβουλές για την καινοτομία
Δείτε τώρα μερικές συμβουλές για την ενθάρρυνση και την ενδυνάμωση της κουλτούρας καινοτομίας στην επιχείρησή σας:

Υποστηρίξτε το προσωπικό σας
·      Σημειώστε, ότι ως επιχειρηματίας θα πρέπει να αναμένετε την καινοτομία
·      Να είστε σε ετοιμότητα για να αντιληφθείτε και να εκμεταλλευτείτε νέες και καλές ιδέες
Μειώστε την αντίσταση στην αλλαγή
·      Ενθαρρύνετε μία εργασιακή κουλτούρα που υποστηρίζει την ανάληψη ρίσκου και τις ερωτήσεις
·      Αναγνωρίστε και καταστήστε καλά γνωστή στους ανθρώπους σας την ανάγκη για αλλαγή στην εργασία σας
·      Συμπεριλάβετε τους υπαλλήλους σας στο σχεδιασμό για την εφαρμογή των αλλαγών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και την εισαγωγή τους στην επιχείρηση και την ιδιοκτησία
·       Ανταμείψτε το ενδιαφέρον των εργαζομένων σας
·      Εφαρμόστε και παρακολουθήστε τις όποιες αλλαγές και τις επιδράσεις τους
Ενθαρρύνετε βελτιώσεις, ασχέτως το μέγεθός τους και τις επιπτώσεις τους
·      Καταστήστε γνωστό ότι οι ιδέες για μικρές αλλαγές είναι ευπρόσδεκτες – πολλές μικρές καινοτομίες μπορούν να έχουν σωρευτική επίδραση στην παραγωγικότητα και συχνά επιφέρουν και μικρότερο ρίσκο
·      Να είστε προετοιμασμένοι να ακούσετε όλες τις προτάσεις και ιδέες
Συνδέστε τις διαδικασίες καινοτομίας στην ανάλυση SWOT κατά το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησής σας
·      Χρησιμοποιείστε τις ευκαιρίες που εντοπίζετε για να σημειώσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να φτάσετε σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή αγορές
·      Αναπτύξτε λύσεις ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις από τις αδυναμίες σας
·      Αναγνωρίστε απειλές και δημιουργικές ιδέες που μπορούν να τις λύσουν
·      Ενθαρρύνετε το ενδιαφέρον και την παραδοχή ότι οι απειλές μπορούν να μεταβληθούν σε ευκαιρίες
Ενθαρρύνετε πειραματικές συμπεριφορές και εντοπίστε και ανταμείψτε την πρωτοβουλία
·      Διαμορφώστε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο πειραματισμός με νέες ιδέες  προτιμάται, από συντηρητικές συμπεριφορές
·      Αναγνωρίστε συνεργασίες υπαλλήλων από όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, ασχέτως αν τις υιοθετείτε ή όχι
·      Διαμορφώστε κατάλληλες οικονομικές και μη οικονομικές αμοιβές
Ανεχθείτε την αποτυχία
·      Αποδεχτείτε ότι χρόνος και πόροι θα επενδυθούν στον πειραματισμό με νέες ιδέες που μπορεί να μην αποδώσουν
·      Αποφύγετε να αποδίδετε κατηγορίες και καταλογίζετε ποινές στους εργαζομένους
Προάγετε το ρόλο του νικητή
·      Οποτεδήποτε είναι εφικτό, δώστε στον δημιουργό ευθύνη και τη δικαιοδοσία να ηγηθεί της καινοτομίας του
Δημιουργήστε μία ανοικτή δομή για την επιχείρησή σας.
·      Ενθαρρύνετε ανοικτά κανάλια επικοινωνίας
·      Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να είναι ανοικτοί σε νέες ιδέες – πολλές ιδέες χάνονται εξαιτίας διακωμώδησης  
·      Ενθαρρύνετε επαφές με εξωτερικές πηγές
Δείτε σοβαρά ιδέες από πελάτες και προμηθευτές
·      Συζητήστε προβλήματα και θέματα με πελάτες, έτσι ώστε να αποκομίσετε νέες ιδέες και οφέλη
·      Ζητήστε από τους προμηθευτές να βοηθήσουν, εντοπίζοντας πηγές παραπόνων που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιώσεις της λειτουργίας της επιχείρησης

Spiral

Διοίκηση και καινοτομία

Αν σε κάθε εποχή η εναλλακτική ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών αποτελούσε πρόκληση για κάθε επιχείρηση, σήμερα στην εποχή της δικτυακής ευφυΐας και εν μέσω οικονομικής κρίσης, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιβίωσης. Χαρακτηριστική είναι η θέση των Nonaka και Kenney από το 1991, όταν σημείωναν περιεκτικά ότι «Ολοένα και περισσότερο η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της καινοτομίας… Για μας, καινοτομία είναι η διαδικασία μέσα από την οποία η πληροφορία αναδύεται και επικεντρώνεται σε ένα προϊόν, το οποίο ικανοποιεί ορισμένες ανθρώπινες ανάγκες. Η υγιής επιχείρηση αποτελεί ένα σύστημα ‘αρνητικής εντροπίας’ που συνεχώς δημιουργεί νέα τάξη και νέες δομές, ώστε να επιβιώνει και να αναπτύσσεται… Για να παραμείνει ανταγωνιστική μία επιχείρηση πρέπει συνεχώς να δημιουργεί καινούργιες στρατηγικές, καινούργια προϊόντα, νέες μεθόδους παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης».

Για να μπορέσει λοιπόν η σύγχρονη επιχείρηση να ανταποκριθεί στις ραγδαίες αλλαγές του ευρύτερου περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται, θα πρέπει να υιοθετήσει μία νέα οργανωσιακή διάρθρωση, η οποία θα βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της για την επίτευξη των στόχων της. Θα πρέπει ωστόσο, ο μάνατζερ αυτής της επιχείρησης να μπορεί να κατανοεί τις διασυνδέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των τμημάτων ή των ομάδων εργασίας και να τις ενοποιεί δια μέσου συνεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η καινοτομία μεταβάλλεται σε βασική φιλοσοφία και αποστολή της επιχείρησης, αφορώντας όλη της την οργάνωση και πραγματώνεται βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών. Σημαντικό χαρακτηριστικό της καινοτόμας επιχείρησης, είναι ότι πρέπει να έχει την ικανότητα να εκπαιδεύει την αγορά, καθώς είναι αυτή που ξεκινά την οικονομική αλλαγή με την είσοδο ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Στη βάση των ικανοτήτων της καινοτομικής επιχείρησης βρίσκεται πάντοτε η ικανότητα της μάθησης. Άλλωστε, η ίδια η καινοτομία προσδιορίζεται ως διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης ή σύνθεσης υπάρχουσας γνώσης σε νέες μορφές και στη συνέχεια η μεταμόρφωσή της σε προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες, που έχουν οικονομική σημασία και αποτέλεσμα. Επίσης, σημαντική θέση έχει και η ικανότητα της απομάθησης, η οποία είναι μία σύνθετη διαδικασία, που μπορεί να είναι ατυχής και επιβλαβής, ή σημαντική και ευεργετική, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Εξάλλου, εξαιρετικά σημαντική είναι η συμβολή των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής για την καινοτομική επιχείρηση, καθώς οδηγούν σε δεδομένα μεγάλης σημασίας, που σχετίζονται με την ανάλυση του περιβάλλοντος, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την οργανωσιακή αποδοτικότητα και την συσσώρευση της γνώσης.

Παρόλ’ αυτά, βασικός άξονας για την θετική συσχέτιση των παραπάνω παραγόντων δεν είναι μόνο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά οι άνθρωποι και το τι κάνουν μ’ αυτούς. Ιδιαίτερο ρόλο στην αποδοτικότητα της τεχνολογίας της πληροφορίας παίζουν τα κίνητρα των εργαζομένων, καθώς οι άνθρωποι σπάνια παρέχουν κάτι που τους ανήκει χωρίς αντάλλαγμα.

Σε κάθε περίπτωση, το επιτυχημένο μάνατζμεντ της καινοτομίας θα πρέπει:

1. Να εστιάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα μόνον αντικείμενο.

2. Να υιοθετεί οριζόντιες οργανωτικές δομές.

3. Να αντιλαμβάνεται την έννοια της καινοτομίας πολυδιάστατα: τεχνολογικά, οργανωτικά και εμπορικά.

4. Να αναπτύσσει πολύμορφές εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες και συνεργασίες.

5. Να καθιερώνει επιχειρηματικές καινοτομικές κουλτούρες.

Αντιμέτωπες πλέον με τις ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια – καί στη χώρα μας, αλλά καί διεθνώς- στην οικονομία, την πολιτική, την τεχνολογία και τη κοινωνία, οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα -και αν όχι να πρωτοπορούν σ’ αυτές τις αλλαγές, τουλάχιστον να συμβαδίζουν μαζί τους. Στο πλαίσιο αυτό, η μεταστροφή τους στο μάνατζμεντ της καινοτομίας μπορεί να αποτελέσει μία στρατηγική επιλογή, η οποία συνδυαζόμενη με την κατάλληλη γνώση και τις απαραίτητες συνέργιες μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εχέγγυο ανταγωνιστικότητας.

Spiral