Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 4. Οι τρεις πυλώνες της καινοτομίας.

To Μάνατζμεντ της Καινοτομίας αναφέρεται στην εξάλειψη των εμποδίων για να επιτευχθεί η καινοτομία στην επιχείρηση. Αν δεν στρατευθεί όλη η επιχείρηση σ’ αυτό το σκοπό, δεν είναι η εφικτή επίτευξη της καινοτομίας.

Επιπλέον, η καινοτομία δεν επιτυγχάνεται μόνο στη θεωρία. Θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη, αφού βέβαια προηγουμένως έχει δοκιμαστεί. Κατά τη δοκιμασία μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα, τέτοια που ενδέχεται ακόμη και να οδηγήσουν στην απόρριψη της όποιας ιδέας. Για αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στις σχετικές ανακοινώσεις της στα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, πιστωτές κλπ.).

 

Υπάρχουν 3 πυλώνες για το επιτυχημένο Μάνατζμεντ της Καινοτομίας:

1ος Πυλώνας: Ικανότητα.

Κάθε επιχείρηση έχει ένα πεπερασμένο αριθμό ικανοτήτων. Αυτές οι ικανότητες ξεκινούν από τους υπαλλήλους και μετουσιώνονται σε ικανότητες της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είναι αφενός συγκρίσιμες με αυτές των αντίστοιχων επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και σε διάφορα επίπεδα να διαφοροποιούνται. Έτσι, μία επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί αφενός να διαχειρίζεται τις λειτουργίες της, αλλά να μπορεί επίσης:

 1. Να συντονίζει τις εργασίες της με με τους εξωτερικούς παράγοντες που την επηρεάζουν (ανταγωνισμός, μετόχους κ.ά.).
 2. Να βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα των πόρων της (εργασία, γνώση, κεφάλαιο, εξοπλισμό κ.ά.).
 3. Να θέτει τόσο μακροπρόθεσμους, όσο και βραχυπρόθεσμους στόχους για τον εαυτό της.
 4. Να εφαρμόζει συγκεκριμένες στρατηγικές για την επίτευξη ενός συνόλου στόχων.

SpiralNewLogo

2ος Πυλώνας: Στρατηγική

Η επιχειρησιακή στρατηγική είναι ένα σύνολο από αποδεκτούς κανόνες, που σχετίζονται με το πώς η επιχείρηση θα πρέπει να αλλάζει μέσα στο χρόνο, έτσι ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της. Η  αλλαγή αυτή, μπορεί να είναι είτε εξελικτική, είτε επαναστατική. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι να μπορεί η επιχείρηση να θέτει συγκεκριμένες επιθυμητές αλλαγές, για συγκεκριμένους λόγους και να καταγράφει τις σχετικές συνέπειες, συγκρίνοντας το πριν και το μετά. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα για την αποδώσουν στο μέγιστο αυτές οι αλλαγές.

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει μία στρατηγική, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η κατανομή των πόρων της. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να συνδυάζονται οι όποιες τροποποιήσεις στα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της επιχείρησης με τις τάσεις της αγοράς.

3ος Πυλώνας: Διαχείριση.

 

Η διαχείριση της καινοτομίας θα πρέπει να αποτελεί την κεντρική ικανότητα της επιχείρησης. Απαιτούνται δε, πολύ συγκεκριμένες ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων.

Για να επιλυθεί ένα πρόβλημα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δύο βήματα:

 1. Να καθοριστεί το πρόβλημα.
 2. Να μεταβιβαστεί το πρόβλημα.

Όταν «καθορίζουμε ένα πρόβλημα», σημαίνει ότι αναζητούμε συγκεκριμένες αλλαγές που θέλουμε να δούμε σε ένα προϊόν ή υπηρεσία. Όταν, επί παραδείγματι ο Ford σχεδίαζε το επαναστατικό μοντέλο T, είχε θέσει το όραμά του σε πράξη: ένα απλό αυτοκίνητο, προσβάσιμο από τις μάζες. Το όραμά του ήταν επαναστατικό. Σε μια εποχή όπου η απόκτηση αυτοκινήτου ήταν πολύ δύσκολη ακόμα και για την ανώτερη τάξη, αυτός ήθελε να την κάνει προσιτή στους πολλούς. Αποτελεσματικό Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι να επιτυγχάνεις την πώληση 15 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, όταν κανένας δεν έχει τολμήσει καν να το σκεφτεί, ούτε καν ως δυνατότητα.

 

Η αποδοτική μεταβίβαση του προβλήματος είναι ένα άλλο ενδιαφέρον βήμα στην επίλυση προβλημάτων. Δεν είναι πάντοτε εφικτό να λύνει κάποιος το πρόβλημά του μόνος του. Κάποτε χρειάζεται ένας εξωτερικός συνεργάτης. Η Dell, για παράδειγμα, που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, επειδή συναρμολογεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αντί να τους παράγει. Για να μετουσιώσει τον εαυτό της σε έναν από τους βασικούς παίκτες της αγοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα, χρειάστηκε να δημιουργήσει ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις με μία μεγάλη γκάμα από αναγνωρισμένες, ευυπόληπτες κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Advertisements

Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 3. Γιατί χρειάζεται;

Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους:

 • Για να χαρτογραφηθεί η διαδικασία της καινοτομίας. Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να εντοπίζονται πεδία στην επιχειρησιακή λειτουργία, που μπορούν να βελτιωθούν. Επιπλέον, βοηθά στην αναγνώριση νέων ιδεών και αποτιμά εάν αυτές ταιριάζουν με το εταιρικό όραμα.
 • Για να προβλέπει καλύτερα τις συνθήκες της αγοράς. Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας μπορεί να προβλέπει τις αλλαγές που συμβαίνουν, να αναγνωρίζει τα νέα τμήματα της αγοράς και παρατηρεί τις τάσεις των καταναλωτών. Επίσης, παρακολουθεί τον ανταγωνισμό, τον χαρτογραφεί και τον μετρά.
 • Για να ενθαρρύνει την αποτελεσματική επικοινωνία, να δημιουργεί κίνητρα και να κινητοποιεί την περιέργεια και τελικά την ίδια την καινοτομία. Έχει μεγάλη σημασία η δημιουργία κινήτρων στην ηγεσία της επιχείρησης, η πολυδιάστατη επικοινωνία, καθώς και η παροχή θετικού περιβάλλοντος για την καινοτομική σκέψη. Οι ηγέτες θα πρέπει να είναι ανοικτοί στις νέες προκλήσεις και θετικοί στην αναπροσαρμογή των στρατηγικών τους, ώστε να ταιριάξουν με αυτές τις νέες προκλήσεις.
 • Για να διασφαλιστεί ότι, όταν είναι να μπει η επιχείρηση σε μία αγορά, να το κάνει στον κατάλληλο χρόνο, με μειωμένο κατά το δυνατόν ρίσκο, από τυχόν καθυστερήσεις. Τα λάθη στο χρόνο που εισέρχεται μία καινοτομία στην αγορά είναι ένας από τους πιο βασικούς λόγους αποτυχίας. Όταν μία καινοτομία αργεί να εισέλθει στην αγορά, χάνει τη δυναμική της και κινδυνεύει να προσπεραστεί από τους ανταγωνιστές.
online-asfalisi-logo
Έχετε ασφαλιστικές απορίες; Ρωτήστε μας!

 

 

 • Για να κατευθύνει τη διαδικασία της καινοτομίας από μία πιο διαχειριστική σκοπιά. H κυβερνητική της καινοτομίας συνδυάζει τις ευθύνες με τα κατάλληλα άτομα, τις οριοθετεί και τις καταγράφει. Ενώ άλλα κυβερνητικά μοντέλα συγκεντρώνουν την εξουσία και τις ευθύνες, το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας αποκεντρώνει τις ευθύνες στα χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η κατανομή και η σαφής οριοθέτηση των ευθυνών καθίσταται μια πιο αποτελεσματική κυβερνητική, από τη συγκεντρωτική διοίκηση.
 • Για να χτίσει τη μελλοντική ηγεσία. Ένας από τους πιο βασικούς στόχους του Μάνατζμεντ της Καιντομίας είναι να φτιάξει τους μελλοντικούς ηγέτες στην επιχείρηση. Όλα ξεκινούν με την πρόσληψη νέων και ταλαντούχων στελεχών, με κλίση στον καινοτομικό τρόπο σκέψης και θετική στάση απέναντι στην ανάπτυξή τους εντός μιας επιχείρησης. Όπως και να ‘χει, μία δυνατή και καινοτόμα διοίκηση δεν αρκεί, είναι επίσης ζωτικό να έχουμε και ένα αποτελεσματικό σύστημα αναπαραγωγής ικανής καινοτομικής ηγεσίας.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 2. Οι τύποι της καινοτομίας.

Η καινοτομία μπορεί να καταταχθεί σε 4 διαφορετικούς τύπους:

1. Καινοτομία Λειτουργιών. Είναι η καινοτομία που εφαρμόζεται στις λειτουργίες της επιχείρησης. Με απλά λόγια, η υιοθέτηση νέων και καλύτερων μεθόδων λειτουργίας, είτε στο μάρκετινγκ, την παραγωγή, την έρευνα και ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση πελατών, είτε σε οποιαδήποτε άλλη σημαντική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η καινοτομία λειτουργιών κάνει περισσότερο αποδοτικές τις λειτουργίες της επιχείρησης, με τη εισαγωγή τεχνολογικών βελτιώσεων (π.χ. εκμετάλλευση ΑΠΕ), συστημάτων διαχείρισης (π.χ. ERP), έξυπνων πρακτικών κ.ά.

2. Καινοτομία Διοίκησης. Είναι η διαδικασία με την οποία, καινοτόμες μέθοδοι θεσπίζονται για μία καλύτερη και αποδοτικότερη διοίκηση, οργανωσιακές τεχνικές, καθοδήγηση και παρακίνηση. Η καινοτομία της διοίκησης μεγιστοποιεί τη δυναμική στις διοικητικές διαδικασίες με την εισαγωγή πρωτότυπων πρακτικών, που εξαλείφουν την κλασική διοικητική πρακτική, αναγνωρίζουν τους μελλοντικούς ηγέτες, ενισχύουν την αυτονομία, και ενδυναμώνουν τη συνεργασία των υπαλλήλων. Με την καινοτομία στη διοίκηση, οι μάνατζερ της επιχείρησης αυξάνουν την υπευθυνότητά τους και την αποδοτικότητά τους, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους της επιχείρησης. Η καινοτομία της διοίκησης δεν ασχολείται τόσο με τη βελτίωση της παραγωγής, όσο με το συντονισμό των λειτουργιών της επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η παρακίνηση στην εργασία, η ορθή διαχείριση πόρων και ο επιχειρησιακός προγραμματισμός.

3. Καινοτομία Προϊόντος και Υπηρεσίας. Αφορά στις στρατηγικές που εφαρμόζονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία είναι υψηλής αξίας για τους πελάτες, με τέτοιο τρόπο, που σε ανταπόδοση, αυτοί να επιστρέφουν μεγαλύτερη αξία (από όση λαμβάνουν) στην εταιρία. Για ένα υφιστάμενο προϊόν ή υπηρεσία, αυτό σημαίνει να τροποποιήσεις το προϊόν ή την υπηρεσία, έτσι ώστε να επιφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα στην επιχείρηση.

AskMe4Biz.online
Ask me for business online!

4. Στρατηγική Καινοτομία. Στρατηγική καινοτομία είναι όλα όσα αφορούν στον προσδιορισμό στρατηγικών, που να μπορούν να επιφέρουν τα κάτωθι:

 • Ανάπτυξη ενός καλύτερου επιχειρηματικού μοντέλου.
 • Εντοπισμό νέων αγορών και επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Διασφάλιση καλύτερης αξίας στους πελάτες και την επιχείρηση.

Αντίθετα με την καινοτομία διοίκησης, η οποία φροντίζει για όλους τους εξωτερικούς παράγοντες και επιπτώσεις, η στρατηγική καινοτομία έχει μόνο εσωτερικές επιπτώσεις.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Γνωρίζοντας τo Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 1. Τι είναι;

Αυτό που χαρακτηρίζει σήμερα την επιχειρηματική επιτυχία, σε μεγάλο βαθμό, είναι η διαρκής ικανότητα των επιχειρήσεων να παρέχουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ώστε να αντιπαρέρχονται το σκληρό ανταγωνισμό και να προσδίδουν αξία στα χρήματα των πελατών τους. Πως όμως μπορεί μια επιχείρηση να αναπτύξει μια τέτοια ικανότητα; Η ικανότητα μιας επιχείρησης να καινοτομεί, επιτυγχάνεται διαμέσου του Μάνατζμεντ της Καινοτομίας.

Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι η διαδικασία, μέσω της οποίας διαχειρίζεται η καινοτομία,  διαμέσου αποφάσεων, πρακτικών και δράσεων, έτσι ώστε να εξυπηρετείται το όραμα ή οι δυνατότητες μιας επιχείρησης. Αυτές οι αποφάσεις, οι πρακτικές και οι δράσεις έχουν ως κεντρικό στόχο να δημιουργήσουν μια ιδέα, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, που θα προσδώσει μία αξιοσημείωτη αξία στην επιχείρηση.

Η διαδικασία του Μάνατζμεντ της Καινοτομίας απαιτεί τη χρήση βασικών εργαλείων, τα οποία θα βοηθήσουν, τόσο τους μάνατζερ, όσο και λοιπούς εμπλεκόμενους, ώστε συντονισμένα και κάτω από μία συγκεκριμένη μεθοδολογία να φτάσουν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. Αυτά τα εργαλεία του μάνατζμεντ της καινοτομίας μπορεί να είναι οτιδήποτε, από μία απλή διαδικασία brainstorming (καταιγισμός ιδεών), έως κάτι πιο σύνθετο, όπως σχεδιασμός και δημιουργία πρωτοτύπων.

 

SpiralNewLogo
Η ιδιωτική πρωτοβουλία για την επίτευξη της επιχειρηματικής καινοτομίας.

 

Το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας είναι μία συνεχή διαδικασία και διαμορφώνεται στα ακόλουθα 5 στάδια:

1ο Στάδιο: Αξιολόγηση ιδεών. Σε αυτό το στάδιο, αξιολογούνται οι ιδέες ως προς τη συνεισφορά τους στο επιχειρηματικό μοντέλο ή προϊόν. Μπορεί να αξιολογηθούν πολλές ιδέες, ωστόσο, καλό είναι να κρατηθεί μια ισορροπία στη διαδικασία και στον αριθμό των ιδεών, ώστε να μη χαθεί ο βασικός στόχος.

2ο Στάδιο: Προσδιορισμός του προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο, αναπτύσσεται το πλαίσιο του προϊόντος, βάσει των ιδεών που έχουν αξιολογηθεί θετικά. Δηλαδή επιλέγεται η καλύτερη ιδέα, με παράλληλη αξιολόγηση της δυνατότητάς της να γίνει πράξη (από οικονομικής και τεχνικής άποψης) και να αποδώσει τα αναμενόμενα.

3ο Στάδιο: Διαμόρφωση του σχεδίου. Όταν προσδιοριστεί το προϊόν, τότε θα πρέπει να σχεδιαστεί, να δημιουργηθεί το πρότυπο και να παρουσιαστεί στον εν δυνάμει καταναλωτή ή τελικό χρήστη.

4ο Στάδιο: Επιβεβαίωση της αξίας του προϊόντος από τον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη. Όταν παρουσιαστεί το προϊόν σε κάποιον εν δυνάμει καταναλωτή ή τελικό χρήστη, τότε μόνο είναι δυνατό να εξακριβωθεί πραγματική του αξία. Αυτή η αξιολόγηση των καταναλωτών / χρηστών, είναι ζωτική για τη περαιτέρω βελτίωση του προϊόντος.

5ο Στάδιο: Ανάπτυξη του προϊόντος. Σε αυτό το σημείο, το προϊόν μπαίνει στη φάση της παραγωγής, σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια, για την μαζική του παραγωγή και τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό.

Σημειώνεται ότι το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη στενή έννοια, ως μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία, που λαμβάνει χώρα σε μία επιχείρηση, αλλά ως μία ολιστική μέθοδος, που επηρεάζει και επηρεάζεται από την κουλτούρα της επιχείρησης, επεκτείνεται σε όλες τις λειτουργίες της και βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τα 5 πιο δημοφιλή social media για επιχειρησιακό μάρκετινγκ.

Τα social media έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα ιδιαίτερα αποδοτικό εργαλείο του μάρκετινγκ. Βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουν όρια ως προς το διαφημιστικό κόστος, που μπορεί να ξεκινάει και από 1 ευρώ! Εξάλλου, το να δημιουργήσεις μία διαφήμιση, είναι εξαιρετικά εύκολο και απλό, ενώ παράλληλα παρέχονται ευρέως οδηγίες, συμβουλές και τεχνικές δυνατότητες για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους.Ποια είναι όμως τα καταλληλότερα κοινωνικά δίκτυα για να αξιοποιήσει μια επιχείρηση;

Καταλληλότερα δίκτυα, είναι αυτά που αγαπούν και χρησιμοποιούν περισσότερο οι πελάτες σας, καθώς επίσης και οι… ενδυνάμει πελάτες σας!

Ιδού λοιπόν οι 7 πιο δημοφιλείς και εμπορικές διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης:

1. Facebook

Είναι το δημοφιλέστερο μέσο. Έχει με διαφορά τους περισσότερους χρήστες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιείται από όλες τις κοινωνικές ομάδες και ηλικίες και αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τη σύνδεση της επιχείρησης με τα κοινά της. Από διαφημιστικής άποψης, έχει εύκολη διαχείριση, επιτρέποντας παράλληλα και την καλύτερη δυνατή στόχευση. Καλό να εκμεταλλευτεί κάποιος τη δυνατότητα που παρέχει το F/B για να προσεγγίσει, τους ανθρώπους με τα ειδικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί (ηλικία, ενδιαφέροντα, τοποθεσία κλπ.) και να τους φέρει στην ιστοσελίδα του, προς επίτευξη του όποιου στόχου έχει θέσει γι’ αυτήν.

37982060 - customer analysis concept. businessman analyze customers.
Υπηρεσίες marketing και digital marketing από τη SPIRAL…

2. Twitter

Η αξία του Twitter έγκειται στην ικανότητά του να κάνει τα post… viral! Όσο περισσότεροι άνθρωποι μοιράζονται και «retweet» το περιεχόμενό σας, τόσο περισσότεροι ακόλουθοι δημιουργούνται. Μπορεί να ποστάρει κανείς νέα, ή άρθρα, ή ακόμα και αναρτήσεις της εταιρικής ιστοσελίδας του ή άλλων μέσων. H χρήση των hashtags, με λέξεις κλειδιά, μπορεί να δημιουργήσει μία ακόμα καλύτερη δυναμική στα post, ώστε να τα δουν περισσότεροι άνθρωποι και να τα μοιραστούν με τα δικά τους κοινά, από τα οποία ενδέχεται να προκύψουν άλλοι ακόλουθοι για τη σελίδα της επιχείρησης στο Twitter.

3. LinkedIn

Όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο B2B, τότε το LinkedIn είναι το social media που πρέπει να εστιάσει. Συνδεόμενη η επιχείρηση με επαγγελματίες του κλάδου της, είναι ευκολότερo γι’ αυτή, να προωθήσει στους κατάλληλους ανθρώπους τα κατάλληλα μηνύματα, όπως π.χ. να ενισχύσει το κύρος της έναντι των εν δυνάμει πελατών της, βελτιώνοντας εμμέσως τις πωλήσεις της. Καλό είναι στην αρχή η επιχείρηση να εστιάσει στη δημιουργία συνδέσεων με επαγγελματίες και να μη βιάζεται να προωθήσει άμεσα τις πωλήσεις της. Μία από τις καλύτερες δυνατότητες του LinkedIn είναι τα λεγόμενα «LinkedIn Groups». Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες χρηστών, από τον κλάδο που τους ενδιαφέρει και να προσελκύσουν και άλλους εκεί. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση από τον κλάδο των τροφίμων, μπορεί να αναζητήσει και να συνδεθεί μαζί με τεχνολόγους τροφίμων, για να ενισχύσει το προφίλ της και σταδιακά τις πωλήσεις της.

4. Instagram

Το Instagram ανεβαίνει δυναμικά στις προτιμήσεις των χρηστών του διαδικτύου και γι’ αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί, ως επιχειρηματική δυνατότητα δικτύωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από διάφορες εκδηλώσεις ή / και εκθέσεις. Είναι σημαντικό για την επιχείρηση να δημιουργεί κίνητρα σε αυτούς που παραβρίσκονται στις εκδηλώσεις της, να ποστάρουν φωτογραφίες τους από τις εκδηλώσεις αυτές στο λογαριασμό τους, μαζί με τα σχετικά hashtags. Για παράδειγμα, μπορεί να προσφέρεται μια έκπτωση ή κάποια συμμετοχή σε κάποια κλήρωση με δώρα.

5. YouTube

To YouTube είναι ένα δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης της Google. Έτσι σε μία αναζήτηση στο Google είναι πιθανόν να φανούν πρώτα αποτελέσματα από το YouTube, παρά από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Εξάλλου, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το Google Hangouts On Air, ώστε να δημιουργήσει μία ζωντανή αναμετάδοση ενός γεγονότος ή μιας συνέντευξης, η οποία θα ανέβει αμέσως στον εταιρικό λογαριασμό του, επιτυγχάνοντας ακόμα περισσότερες θεάσεις και επηρεάζοντας ακόμα πιο θετικά τα αποτελέσματα αναζητήσεων στο Google.

AskMe4Biz.online
Τώρα η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας γίνεται online. Και είναι… δωρεάν!

Η χρήση των social media από επιχειρήσεις δεν είναι σίγουρα το μοναδικό μέσο προβολής και προώθησης των εργασιών τους. Είναι όμως ένα βασικό σύγχρονο εργαλείο, που δεν πρέπει να αγνοείται, ούτε να υποβαθμίζεται η σημασία του, αντιθέτως να χρησιμοποιείται επιμελώς για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων του μάρκετινγκ.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα ισχυρό εμπορικό όνομα;

Το εμπορικό όνομα (η μάρκα, το brand) πρέπει να εκφράζει μία υπόσχεση στον πελάτη, μια διαφοροποίηση. Προέρχεται από το ποιος είσαι, ποιος θέλεις να είσαι και τι αντιλαμβάνονται οι άλλοι για σένα.

Για να βρεις το εμπορικό σου όνομα θα πρέπει να απαντήσεις τα παρακάτω:

 1. Ποια είναι η εταιρική αποστολή;
 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών σας;
 3. Τι εικόνα έχουν διαμορφώσει έως τώρα οι υφιστάμενοι και οι εν δυνάμει πελάτες σας για την επιχείρησή σας;
 4. Ποια χαρακτηριστικά τους και πώς θέλετε να τα συνδέσουν με την επιχείρησή σας;

Κάντε την έρευνά σας και μάθετε τις ανάγκες, τις συνήθειες και τις επιθυμίες των πελατών σας. Μην βασίζετε στο τι νομίζετε ότι σκέφτονται. Μάθετε τι σκέφτονται.

To εμπορικό όνομα σχετίζεται άμεσα και απεικονίζεται με το λογότυπο, που πρέπει να υπάρχει παντού: την εταιρική ιστοσελίδα, την αλληλογραφία, τις συσκευασίες κλπ.brand-name-sourse-Black-Tie-Technology

Αφού λοιπόν, έχει καθοριστεί το εμπορικό όνομα και το λογότυπο, είναι απαραίτητο να καθορίσετε το μήνυμα που θέλετε να μεταφέρει και να εφαρμοστεί μία σχετική στρατηγική, που θα περιλαμβάνει το πως, τι, που, πότε και σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα, που θέλετε να στείλετε δια μέσου του εμπορικού σας ονόματος.

Το μήνυμα αυτό μπορεί να απευθύνεται σε διάφορα κοινά, όπως: οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες κλπ. Πρέπει εξάλλου να εφαρμοστεί παντού: από το πως απαντάνε οι εργαζόμενοι στο τηλέφωνο, έως και τον τρόπο που υπογράφετε ή σχεδιάζετε την αλληλογραφία. Είναι πολύ σημαντικό να είστε συνεπείς ως προς τη χρήση του εμπορικού ονόματος, του λογοτύπου και του μηνύματος που θέλετε να μεταφέρετε.

Τέλος, φροντίστε να εκπληρώνετε την υπόσχεση που δίνει το εμπορικό σας όνομα. Οι πελάτες σας δεν θα επιστρέψουν στην επιχείρηση αν δεν εκπληρωθεί αυτή υπόσχεση.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πως μπορώ να σχεδιάσω και να κατασκευάσω την ιστοσελίδα μου;

Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά μία ιστοσελίδα. Σίγουρα μία αποδοτική ιστοσελίδα έχει συγκεκριμένο σκοπό και τον εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχει ποιοτικό περιεχόμενο, είναι λειτουργική και διαθέτει αισθητική.

 1. Για να σχεδιαστεί σωστά μία ιστοσελίδα θα πρέπει να προσδιοριστεί πρωτίστως ο σκοπός της, το κοινό – στόχος, το περιεχόμενό της, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
 2. Κατόπιν να προσδιοριστεί και να κατοχυρωθεί το όνομά της.
 3. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν και από ποιους.
 4. Πρέπει να ετοιμαστεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (οι πληροφορίες που θα παρέχονται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τα στοιχεία επικοινωνίας, οι πληροφορίες για την επιχείρηση κ.ά.).
 5. Κατόπιν θα πρέπει να σχεδιαστεί η δομή λειτουργίας της ιστοσελίδας και να προβλεφθεί η εύκολη πλοήγηση των επισκεπτών. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να βρίσκουν γρήγορα αυτό που θέλουν, π.χ. με μία μηχανή εσωτερικής αναζήτησης ή με μία σύνοψη των περιεχομένων της ιστοσελίδας. Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να φαίνεται ξεκάθαρα το τι αφορά η κάθε ενότητα της ιστοσελίδας. Σε τεχνικό επίπεδο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές δυνατότητες των χρηστών της ιστοσελίδας, σε software και hardware, ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να είναι λειτουργική για όλους.
 6. Στη συνέχεια η ιστοσελίδα θα μπει στη φάση της κατασκευής, όπου θα δημιουργηθεί μέσω σχετικής γλώσσας προγραμματισμού ή / και άλλων τυποποιημένων μοντέλων. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να είναι λειτουργική σε κάθε browser.
 7. Τέλος, η ιστοσελίδα μπορεί να δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού, αφού πρωτίστως εξασφαλιστεί ο χώρος φιλοξενίας της.»

Η Spiral αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή της ιστοσελίδας σας…

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πως μπορώ να χρηματοδοτηθώ για την υλοποίηση της επιχειρηματικής μου ιδέας;

Υπάρχουν 2 βασικές δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, αναλόγως από που προέρχεται αυτή: η δημόσια και η ιδιωτική

Η δημόσια χρηματοδότηση παρέχεται στην Ελλάδα κυρίως από το ΕΣΠΑ, τον Επενδυτικό Νόμο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μερικές φορές και από άλλους φορείς, όπως είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.  Σημειώνεται ότι το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης εξαρτάται από την εκάστοτε δράση / πρόγραμμα και μπορεί να φτάνει ακόμα και το 100%, για την υλοποίηση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου. Η κάθε δράση / πρόγραμμα έχει διαφορετικούς σκοπούς και γι’ αυτό και μπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά (π.χ. υφιστάμενες επιχειρήσεις, άνεργους, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ.), να επιδοτεί διάφορες επενδυτικές δαπάνες (όπως π.χ. εξοπλισμό, διαμόρφωση κτιρίων, λειτουργικά έξοδα κλπ.), να αφορά διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, με διάφορες προϋποθέσεις ένταξης και υλοποίησης και να ισχύει για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Εν τέλει, αυτό που διαμορφώνει τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις είναι το περιεχόμενο της εκάστοτε προκήρυξης, του εκάστοτε Επενδυτικού Νόμου και των εκάστοτε χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπάρχουν βεβαίως και δυνατότητες ιδιωτικής χρηματοδότησης, κυρίως διαμέσου των Τραπεζών, αλλά και μέσω άλλων Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων ή και μέσω άλλων θεσμών, όπως είναι το crowdfunding κ.ά. Κοινή και απαραίτητη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε χρηματοδότηση, είναι η κατάρτιση ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου, ώστε να αξιολογηθεί η προοπτική επιτυχούς αξιοποίησης της ενίσχυσης.

Η Spiral αναλαμβάνει την υπαγωγή σας σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων…

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Έχω μια επιχειρηματική ιδέα. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη μου πριν την υλοποιήσω;

Η επιχειρηματική ιδέα είναι η βάση στην οποία θα στηριχθεί ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και η μορφή της νέας επιχείρησης, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι εφαρμόσιμη και υλοποιήσιμη. Έρχεται ως συνέπεια του συνδυασμού της υφιστάμενης γνώσης και εμπειρίας σε κάθε άτομο.

Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό κάθε εν δυνάμει επιχειρηματίας, να αξιολογήσει -πριν προχωρήσει στην υλοποίηση μιας επιχείρησης- τους παρακάτω παράγοντες:

1. Τη γνώση που διαθέτει αναφορικά με το αντικείμενο εργασιών που πρόκειται να έχει η επιχείρηση (π.χ. ένας εστιάτορας θα πρέπει να γνωρίζει από εστίαση ή ένας βιοτέχνης υποδημάτων από υποδήματα).

2. Την εμπειρία που διαθέτει αναφορικά με το αντικείμενο εργασιών (π.χ. κάποιος μπορεί να έχει σπουδάσει τη χρηματοοικονομική, έχει όμως την απαραίτητη εμπειρία, ώστε να αναλάβει επενδυτικούς λογαριασμούς πελατών).

3. Τις ικανότητες που διαθέτει σε σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα που θα αναλάβει, αφού για παράδειγμα, μπορεί να έχει σπουδάσει κάποιος το μάρκετινγκ και να έχει εμπειρία στις πωλήσεις, αλλά να μην του ταιριάζει ως προσωπικότητα.

4. Την ευκολία εισόδου της επιχειρηματικής ιδέας στην αγορά, η οποία εξαρτάται τόσο από τη νομοθεσία, όσο και από τον ανταγωνισμό.

5. Τέλος, θα πρέπει να αξιολογηθεί και η μοναδικότητα της επιχειρηματικής ιδέας, δηλαδή το πόσο καινοτόμα είναι ή το πόσο «παρθένα» είναι η αγορά που απευθύνεται.

Εάν όλοι αυτοί οι παράγοντες ικανοποιούνται κατά τουλάχιστον 70%, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σας σχεδιασμού και ύστερα, εφόσον το επιχειρηματικό σας σχέδιο είναι εφικτό να υλοποιηθεί, μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Εάν όμως δεν πληρείται ένας ή περισσότεροι παράγοντες κατά 70%, τότε θα πρέπει να τους βελτιώσετε, προτού προχωρήσετε.

Η Spiral αναλαμβάνει τη σύνταξη του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου… 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ