Νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προκηρύχθηκε από το ΕΠΑΝΕΚ και το ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι του προγράμματος Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στις 25.000 – 400.000 €.

Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό της κρατικής συμμετοχής ανέρχεται στο 50%.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
 • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μετά.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι οι κάτωθι:

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μετόχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, να υποβάλλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης σε ηλεκτρονική μορφή.

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από τις 18/12/2017 έως 28/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2314-033-909 ή εναλλακτικά στο 6977-445-817.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Advertisements

To ΕΣΠΑ στον πάγο!

Λίγο οι εκλογές, λίγο οι εκάστοτε κυβερνητικές αδυναμίες, βάλανε και πάλι το ΕΣΠΑ και τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις στον πάγο, καθηλώνοντας τις όποιες αναπτυξιακές δυνατότητες έχουμε στο σημείο μηδέν.

Χαρακτηριστική ήταν η προδημοσίευση προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών, η οποία μένει στα χαρτιά, από τις 30 Απριλίου, πείθοντας τελικά και τους πιο καλοπροαίρετους ότι ήταν μία ακόμη προεκλογική εξαγγελία! Continue reading «To ΕΣΠΑ στον πάγο!»

Έως τις 8/6/2012 η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα ICT4GROWTH

Έως τις 8/6/2012 θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «ICT4Growth».

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα. Continue reading «Έως τις 8/6/2012 η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα ICT4GROWTH»

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Δημοσιεύθηκαν πριν από λίγες ημέρες τα αποτελέσμα-τα αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής στις Δράσεις 1 και 2 του προγράμματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εθνικό Αποθεματικό Απρο-βλέπτων».

Τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (βλ. http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=329), αποτυπώνουν την ένταξη 2.228 επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων και επιχειρήσε-ων, ύψους 73 εκ. ευρώ. Continue reading «Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»»

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων

H δράση αφορά στην επιχορήγηση ανέργων για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση με επιταγές κατάρτισης (training vouchers). Η κατάρτιση θα γίνει σε Προγράμματα με αντικείμενο τις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά. Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ, που θα συγκροτήσει ο ΟΑΕΔ Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, τα ΚΕΚ θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα Πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν από αυτούς κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Continue reading «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων»

Η σημασία των χρηματοδοτικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα προγράμματα, έως το ΕΣΠΑ, γίνεται μία μεγάλη συζήτηση για τη συμβολή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας.

Από σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε (ΕΟΜΜΕΧ), φαίνεται ότι οι στόχοι των δράσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό έχουν επιτευχθεί.

Συγκεκριμένα:
1. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι βελτιώθηκε η συνολική ανταγωνιστικότητά τους
2. Τα οικονομικά αποτελέσματά τους παρουσιάζουν βελτίωση
3. Ο βαθμός διεισδυτικότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και Internet παρουσιάζει σημαντική βελτίωση
4. Η θετική επίπτωση των επενδυτικών σχεδίων εντοπίζεται κατ’ αρχάς στην ποιότητα των προϊόντων και την αναγνωρισιμότητα των επιχειρήσεων και δευτερευόντως στο επίπεδο του λειτουργικού κόστους – παραγωγικότητας. Continue reading «Η σημασία των χρηματοδοτικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων»

Νέα προγράμματα επιχειρησιακών ενισχύσεων

› Από τις 1/2 η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Digi Mobile» (70% επιδότηση για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones) ή μέσω υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc).
› Έως τις 17/2 έχει παραταθεί η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους» (100% επιδότηση για ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους).
› Από τις 20/2 η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» (70% επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων του κλάδου).
Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα τρέχοντα προγράμματα στο http://www.spiral.com.gr/Pliroforisi.htm .

Spiral Consulting Group 

Έως τις 17/2 η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους – Δράση 1: Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών σε φάση start-up».

Έως τις 17/2 θα μπορούν να υποβάλλλονται τα αιτήματα υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους – Δράση 1: Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών σε φάση start-up».
Το πρόγραμμα αφορά, μεταξύ άλλων, στην επιδότηση σε ποσοστό 100%, κυρίως λειτουργικών δαπανών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spiral Consulting Group

100% επιδότηση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

Δράση 1: Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών σε φάση start-up. Continue reading «100% επιδότηση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα: «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Εναλλακτικός Τουρισμός».

Στόχος του προγράμματος είναι η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Continue reading «Πρόγραμμα: «Εναλλακτικός Τουρισμός»»