Οι εξελίξεις στη Spiral και το επιχειρηματικό περιβάλλον…

Τα τελευταία νέα της Spiral

Λίγο πριν φύγει το 2017, η Spiral προσαρμόζεται στις ταχύτατες αλλαγές που συντελούνται στο ευρύτερο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Η Spiral ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια (Σεπτέμβριος 2007) στο πλαίσιο των αναγκών, που είχαν δημιουργηθεί στην αγορά από τη ραγδαία υλοποίηση 3ου ΚΠΣ και των προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας της εποχής. Έκτοτε λειτούργησε συστηματικά, παρέχοντας υπηρεσίες αξίας, τόσο αναφορικά με τη νέα επιχειρηματικότητα (επιχειρηματικά σχέδια, αιτήματα ΕΣΠΑ κ.ά.), όσο και αναφορικά με την υφιστάμενη επιχειρηματικότητα (συστήματα διαχείρισης ISO, μάρκετινγκ κ.ά.).

Ανέπτυξε διάφορα project, από το Επιχειρείν του Δήμου Καλαμαριάς και την Ασφάλιση Online,  έως το Ask Me For Business και τα Spiral Courses.

Δημιούργησε μία σεβαστή βάση ικανοποιημένων πελατών, συνεργατών και ωφελούμενων.

Τέλος, εμπλούτισε δυναμικά το γνωστικό και εμπειρικό της υπόβαθρο, αναδιατάσσοντας τις ικανότητές της σε ένα άλλο επίπεδο, πιο κοντά στην τεχνολογία και το ίντερνετ, σε ένα δρόμο σταδιακής αλλαγής σε virtual enterprise.

Αξιοποιώντας τις νέες της δυνατότητες:

 1. Δημιούργησε το νέο της ιστότοπο / e-Shop, αξιοποιώντας 100% της δυνατότητες που παρέχει σήμερα η τεχνολογία του διαδικτύου.
 2. Εισάγει για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά το Μοντέλο Αξιολόγησης Ιστοσελίδων της Spiral, δημιουργώντας νέα κριτήρια και παραμέτρους στη δημιουργία και χρήση των εμπορικών ιστοσελίδων.
 3. Μπαίνει δυναμικά στο πεδίο του digital marketing, αξιοποιώντας τις συνεργασίες της και συντονίζοντάς τες με τις πραγματικές ανάγκες των πελατών.
 4. Αναπτύσσει όλο και περισσότερο την κοινωφελή της δράση, παρέχοντας δωρεάν επιχειρηματικές συμβουλές μέσω της πιλοτικής υλοποίησης του Ask Me For Business.
 5. Ολοκληρώνει την πλατφόρμα επιχειρηματικής κατάρτισης Spiral Courses.

Περισσότερα…

Τα ανοικτά προγράμματα του ΕΣΠΑ

espa

 • Επιχειρούμε Έξω (οικονομική ενίσχυση μεταποιητικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις). Περισσότερα…
 • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (οικονομική ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον κλάδο του Τουρισμού). Περισσότερα…
 • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (οικονομική ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την ίδρυση και λειτουργία τους). Περισσότερα…

 

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Advertisements

Νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προκηρύχθηκε από το ΕΠΑΝΕΚ και το ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι του προγράμματος Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στις 25.000 – 400.000 €.

Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό της κρατικής συμμετοχής ανέρχεται στο 50%.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
 • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μετά.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι οι κάτωθι:

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μετόχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, να υποβάλλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης σε ηλεκτρονική μορφή.

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από τις 18/12/2017 έως 28/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2314-033-909 ή εναλλακτικά στο 6977-445-817.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

3 συνιστώσες για την έξοδο από την κρίση

Πολύς λόγος γίνεται για την ανάπτυξη, ως το μόνο μέσο για την έξοδο από την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Όμως είναι πράγματι τόσο απλά τα πράγματα;

Για να βγει η χώρα μας από το οικονομικό τέλμα που έχει πέσει, πρέπει να καταφέρουμε, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μία σειρά ευτυχών συμπτώσεων: Continue reading «3 συνιστώσες για την έξοδο από την κρίση»

To ΕΣΠΑ στον πάγο!

Λίγο οι εκλογές, λίγο οι εκάστοτε κυβερνητικές αδυναμίες, βάλανε και πάλι το ΕΣΠΑ και τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις στον πάγο, καθηλώνοντας τις όποιες αναπτυξιακές δυνατότητες έχουμε στο σημείο μηδέν.

Χαρακτηριστική ήταν η προδημοσίευση προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών, η οποία μένει στα χαρτιά, από τις 30 Απριλίου, πείθοντας τελικά και τους πιο καλοπροαίρετους ότι ήταν μία ακόμη προεκλογική εξαγγελία! Continue reading «To ΕΣΠΑ στον πάγο!»

Μπορεί πράγματι η ανάπτυξη από μόνη της να αποτελέσει τη χρυσή λύση στην οικονομική κρίση;

Μεγάλη συζήτηση γίνεται τελευταία από τους εγχώριους και διεθνείς οικονομικούς αναλυτές, για τη σημασία της ανάπτυξης στην επίλυση της ελληνικής και εν γένει της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, αυτό που συχνά αποτυπώνεται στις σκέψεις και φράσεις των περισσοτέρων, ότι δηλαδή «ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής γνωρίζει ότι μία οικονομική κρίση μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με αναπτυξιακές παρεμβάσεις», απλουστεύει επικίνδυνα την πραγματικότητα, καθώς αγνοεί τη σημασία της ανταγωνιστικότητας και αυτήν της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Η χώρα μας επέτυχε στα 2,5 πλέον έτη της οικονομικής κρίσης να επανακτήσει τα 3/4 της ανταγωνιστικότητας που απώλεσε από το 2001 (σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας) και να βελτιώσει αρκετούς από τους οικονομικούς της δείκτες. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, αφού καταλαμβάνει μόλις την 4η από το τέλος θέση, στην ευρωπαϊκή κατάταξη ανταγωνιστικότητας (επί συνόλου 40 χωρών), λίγο πάνω από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και τη Μολδαβία και δύο θέσεις κάτω από την Αλβανία! Continue reading «Μπορεί πράγματι η ανάπτυξη από μόνη της να αποτελέσει τη χρυσή λύση στην οικονομική κρίση;»

Καλά και κακά νέα από την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) η οποία προειδοποιεί για έκρηξη φτώχιας, απολύσεων και ανεργίας, αύξησης φόρων και μείωσης μισθών.

Ύφεση της τάξεως του 5% για το 2012 και ανεργία που αναμένεται να ξεπεράσει το 19% έναντι 17,7% πέρυσι, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στα άσχημα νέα της Έκθεσης της Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα. Continue reading «Καλά και κακά νέα από την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος»

Νέο βελτιωμένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Βελτιώθηκε σημαντικά στην τελευταία του έκδοση το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» του ΥΠΕΚΑ, αυξάνοντας την επιδότηση των δαπανών έως και 70%! Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών με την παροχή χαμηλότοκων δανείων και επιδότησης του κόστους. Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων, που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: Continue reading «Νέο βελτιωμένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»»

Κούρεμα του ελληνικού χρέους: Είναι το τέλος του μαραθωνίου;

Μετά από 14 ώρες συνεχούς διαπραγμάτευσης και 7 μήνες σχεδιασμού, την ιστορική βραδιά της 20ης προς 21ης Φεβρουαρίου, ο Φιλανδός Επίτροπος της Ε.Ε. για τα οικονομικά, διαπίστωνε χαριτολογώντας ότι «τώρα πια έχω μάθει για τα καλά, ότι ο ‘μαραθώνιος’ είναι ελληνική λέξη!». Όμως, στην πραγματικότητα ο μαραθώνιος για τη σωτηρία της ελληνικής οικονομίας μόλις τότε άρχιζε! Continue reading «Κούρεμα του ελληνικού χρέους: Είναι το τέλος του μαραθωνίου;»

3 σενάρια για την ελληνική οικονομία το 2012

Στις αρχές του 2012 η οικονομία μας εξακολουθεί να ακροβατεί μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Η ψυχοφθόρα αναμονή για την τελική λύση στη διαχείριση του ελληνικού προβλήματος έχει οδηγήσει τους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επενδυτές σε μία άνευ προηγουμένου συρρίκνωση των επενδύσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, 3 σενάρια για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας ακούγονται σήμερα στην αγορά, ενώ η εκτίμηση για το ποιο από τα 3 θεωρείται το επικρατέστερο, αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση των ημερών μας. Continue reading «3 σενάρια για την ελληνική οικονομία το 2012»